Erasmus+ Slowing down,

   • Nagłówek

   •  

   • Do tej pory...

   • Prezentacja o spotkaniu projektu Erasmus+ Slowing down, a new face of European education dostępna tutaj

    Komiks Games from the Past - tutaj.

    Wywiady z uczniami po spotkaniu w Polsce:     

   • Nagłówek


   •       


     

     

     

     

   • ankiety - wyniki pierwszej ankiety

   • 1. First Survey Results on Slowing down, 2018, Students - here

    2. First Survey Results on Slowing down, 2018, Parents - here

    3. Comparing the Studs' Results to the Parents' ones on the 1st Survey, 2018 - here.

   • Prezentacja - Historia gier

   • Prezentacja nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemianicach dostępna tutaj.

   • Praca domowa na spotkanie w Polsce

   • Turcja:

     

     

   • Spotkanie z panią Teresą Lis, wizytator oświaty

   •  

    Dnia 31.01.2019 r. uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Cz. Miłosza w Siemianicach: Małgorzata Majchrzak, Iga Wolska, Martyna Rzeczkowska, Martyna Motyka, Oliwia Duczmal, Kalina Bigus, Jakub Obst i Jakub Semenyszyn, a także pani Joanna Charczun oraz pani dyrektor Danuta Konkol wzięli udział w spotkaniu z panią kurator Teresą Lis. Celem tego spotkania była rozmowa o projekcie Erasmus+, który po raz kolejny odbywa się w naszej szkole. Tematem przewodnim tegorocznej edycji projektu jest „Slow down”, czyli zwolnienie w życiu i nauczaniu. Uczniowie opowiedzieli, jakie tematy będą realizowane w poszczególnych krajach, np. w Portugalii będzie to bliższy kontakt z naturą i mieszkanie w namiotach, a we Włoszech rozmowy o zdrowym jedzeniu i tworzenie własnych przepisów kulinarnych. Efekty „Slow down” są widoczne również w życiu naszej szkoły. Dzięki projektowi nauczyciele zadają nam mniej prac domowych i robią mniej sprawdzianów. Pani kurator uznała, że jest to doskonały projekt i przytaknęła temu pomysłowi. Uważa również, że warto zainwestować w niego czas.


    Zapraszamy do galerii.

   • Prace do Grecji

   • Broszura:

    oraz prezentacja:


    Broszura dostępna tutaj, a prezentacja tutaj.

   • Podsumowanie wyjazdu do Turcji

   • Cała prezentacja dostępna tutaj.

   • Kulisy nagrywania wywiadów przez uczniów


   • Więcej zdjęć tutaj

    Oto rezultaty:

     

     

   • Spotkanie uczniów szkoły w Siemianicach z Wójt Gminy Słupsk panią Barbarą Dykier

   •  

     

     

     

     

     

     

     

      Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach bierze udział w Europejskim projekcie Erasmus+ ,,Slowing down, a new face of European education''. W związku z realizacją projektu dnia 7.12.2018 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Słupsk.  Jego celem było opowiedzenie pani wójt o projekcie wymiany uczniowskiej. W spotkaniu wzięli udział: pani wójt Barbara Dykier, pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemianicach Danuta Konkol, nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu p. Joanna Charczun oraz siedmioro uczniów z klas siódmych i ósmych uczestniczących w projekcie.

             

      Pani Wójt przyjęła nas bardzo ciepło i chętnie odpowiadała na nasze pytania. Na początku spotkania pani Joanna Charczun wstępnie zapoznała panią wójt  z tematem naszego spotkania. Opowiedziała, że projekt ma na celu zwolnienie tempa w pracy, nauce, a przede wszystkim w życiu. Następnie uczniowie wypowiedzieli się na temat współpracy i udziału innych krajów w projekcie. W wymianie uczestniczy 6 szkół europejskich   z następujących krajów: Turcja (Canakkale), Grecja (Saloniki), Portugalia (Almada), Włochy (Neapol), Łotwa (Blidene) oraz Polska (Siemianice).   W Turcji uczniowie będą między innymi tworzyć zabawki, malować na wodzie, robić na drutach i stworzą e-czasopismo. W Grecji przeprowadzimy wywiady ze starszymi ludźmi i mieszkańcami miasta, również stworzymy aromatyczną oliwę i antyczne maski. W maju 2019 r. spotkamy się w Polsce. Nasz kraj ma bardzo interesującą przeszłość. Nasi dziadkowie i babcie znają gry i zabawy, o których większość dzisiejszej młodzieży nawet nie słyszała. Uczestnicy projektu będą mieli za zadanie stworzenie własnej gry na podstawie zabaw i gier z przeszłości. Do Portugalii uczniowie polecą po letnich wakacjach. Zamieszkają na kempingu bliżej natury i postarają się promować zdrowy styl życia. Młodzież będzie uczona przestrzegania zasad bezpieczeństwa, pomocy innym i przede wszystkim dobrego kontaktu z rówieśnikami. Wideo, które będzie nagrywane przez uczniów, pomoże w stworzeniu fotoksiążki pt. "Szczęśliwe życie". Kolejnym państwem, do którego wyruszą uczestnicy projektu, będą Włochy. Nauczą się tam przygotowywać rozmaite włoskie potrawy w różnych zespołach. Efektem tego wyjazdu stanie się książka kucharska pt. "Slow Food". Następnym krajem w projekcie będzie Łotwa. Głównym hasłem tego wyjazdu jest "Muzyka, słuchaj dźwięków natury". Młodzież będzie tworzyła własne instrumenty oraz muzykę. Dzięki zdolnościom, które zdobędą nasi uczniowie, powstanie muzyka do medytacji oraz książka z mandalami.

      Pani Wójt udzieliła także odpowiedzi dotyczących jej własnych sposobów na zwolnienia tempa życia. Dowiedzieliśmy się między innymi, że w tym celu Pani Wójt piecze chleb, słucha głośno muzyki klasycznej, czy pracuje w ogrodzie. Poza tym zwraca większą uwagę na produkty żywieniowe, ich skład, czy jakość. Istotnym punktem wypowiedzi Pani Wójt było także wsparcie naszego alternatywnego projektu, wskazanie przez Wójt Gminy Słupsk na dużą wartość projektów unijnych dla uczniów, społeczności lokalnej, ale także dla szansy na wielowymiarowy rozwój ucznia respektującego wartości, będącego otwartym na nowe sytuacje, i dobrze wykształconego, patrzącego bez kompleksów wynikających z zamieszkania na wsi w przyszłość. Pani Wójt zauważała także, że aby zmniejszyć stres w edukacji, zmiany należałoby zacząć od nauczycieli oraz rodziców, którzy swoim przykładem pozwolą na redukcję negatywnego stresu i wskażą zdrowy tryb życia.

     

        Międzynarodowa współpraca szkół partnerskich i wymiana tzw. dobrych praktyk zapewni naszej szkole jej ciągły rozwój i zmotywuje nas do dalszej nauki języka angielskiego. Poza tym przyczyni się do wzrostu świadomości z bycia aktywnym obywatelem Unii Europejskiej.

     

     Amelia Szydło, Kalina Bigus


    Zapraszamy do galerii.

   • Kolejny projekt Erasmus+ w Siemianicach

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Cz. Miłosza w Siemianicach stworzył, a następnie wygrał projekt unijny Erasmus+ o nazwie „Slowing down, a new face of European education” na lata 2018-2020. Projekt obejmuje współpracę strategiczną 6 szkół europejskich: Włoch (Neapol), Grecji (Saloniki), Portugalii (Almada), Turcji (Canakkale), Łotwy (Blidene) i naszej szkoły, która będzie głównym koordynatorem wszystkich prac. Cały projekt dostał maksymalne możliwe dofinansowanie na około 200 tys. euro, z czego ponad 33 tys. euro przypada na stronę polską, a także został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów – uzyskał 88  na 100 możliwych do zdobycia punktów.

    W ciągu 23 miesięcy trwania projektu odbędzie się 6 międzynarodowych spotkań dla uczniów oraz 2 szkolenia dla nauczycieli. Ideą projektu jest wspólne wypracowanie zasad dotyczących zdrowego stylu życia, zmniejszenia stresu w nauce i nauczaniu, zwiększenia kreatywności, pobudzania do samodzielnego myślenia, posiadania pasji, a także umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z ludźmi. Podczas cyklicznych spotkań uczestnicy projektu będą poruszali zagadnienia i realizowali zadania związane z takimi tematami jak np. gry popularne wśród starszych pokoleń, życie w harmonii z naturą, dźwięki Ziemi, odczytywanie śladów przeszłości w miastach, zdrowe jedzenie, odżywianie, a także umiejętność radzenia sobie ze stresem. Podczas szkoleń nauczyciele zdobędą wiedzę na temat alternatywnych metod pracy z uczniem, radzenia sobie ze stresem w pracy czy zwiększenia motywacji w nauczaniu. Po każdym ze spotkań powstaną broszury, materiały wideo, blogi, ulotki, a finalnym rezultatem będzie stworzenie wspólnych metod w zmniejszaniu stresu w edukacji, również dzięki ograniczeniu zadań domowych i ujęcie wypracowanych pomysłów w „Antystresowym przewodniku dla uczniów i nauczycieli”. Partnerskie szkoły zastosują także poznane metody  w pracy z uczniami i wprowadzą je w program pracy szkoły. Poza tym odbędą się spotkania z lokalnym środowiskiem (mieszkańcami i władzami) oraz kuratorium oświaty. Informacje na temat postępów w pracach projektowych, rezultatów będą zamieszczane systematycznie na stronie internetowej szkoły, jej FB, w gazecie lokalnej oraz w gablocie szkoły. 

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej