INNOWACJE

    • NAZWA INNOWACJI: Akademia młodego retora

     AUTOR: Katarzyna Praszczak

     TERMIN WPROWADZENIA I ZAKOŃCZENIA: rok szkolny 2020/2021

     MIEJSCE REALIZACJI:  Zespół Szkolno-Przedszkolny  im. Czesława Miłosza w Siemianicach

     WARUNKI REALIZACJI: innowacja przeznaczona jest dla uczniów klas IV SP, realizowana jest w ramach 1 godziny lekcyjnej, raz w tygodniu.

     METODY PRACY: praca w grupach i indywidualna, burza mózgów, dyskusja, debata oksfordzka, pisanie i wygłaszanie na forum mów okolicznościowych, mnemotechnika, ćwiczenia praktyczne z tekstem- praca nad dykcją, modulacją głosu, intonacją, ćwiczenia praktyczne z mikrofonem, zabawy symulacyjne ( praca w radiu i telewizji, reklama), występowanie przed kamerą, udzielanie wywiadu.

     CEL INNOWACJI: zajęcia przygotowują ucznia do tego, aby skutecznie   komunikował  się   z   otoczeniem, potrafił występować na forum, przed publicznością,  sprawnie   negocjował,   w  dobrych    zamiarach   stosował   perswazję; wprowadzenie  i kształtowanie   wśród   uczniów   kultury  retorycznej  stanie  się  dla  nich  prostą   drogą   do  sukcesu   w  dorosłym   życiu.

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
   • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
   • +48 59 8471856
   • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk Poland
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia