INNOWACJE

    • AUTOR: Agnieszka Szydło

     TERMIN WPROWADZENIA I ZAKOŃCZENIA: rok szkolny 2019 / 2020

     MIEJSCE REALIZACJI:  Zespół Szkolno-Przedszkolny  im. Czesława Miłosza w Siemianicach

     WARUNKI REALIZACJI: Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klas  III . Realizowana będzie w ramach dodatkowej godziny lekcyjnej. Czas trwania zajęcia, to jedna jednostka lekcyjna (45 minut), raz w tygodniu. Innowacja uwzględnia prowadzenie różnorodnych zabaw i zajęć, rozwijających wypowiedzi pisemne i ustne, doskonalących czytanie, zapamiętywanie, twórcze myślenie, pisanie oraz kształcących umiejętności z zakresu edukacji plastycznej, muzycznej i zajęć technicznych.

     METODY PRACY: różnorodne metody aktywne, które pozwalają rozwijać twórczość, wyrażać ekspresję: grupy zadaniowe, burza mózgów, dyskusja, poszukiwania, metoda prób i błędów, drama, gry, autoprezentacja, ćwiczenia praktyczne.

     CEL INNOWACJI :

     • wzbogacenie programu nauczania o nowe treści i umiejętności związane z rozbudzeniem zainteresowań uczniów sztuką teatru,
     • wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka,
     • przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, kontaktu ze sztuką,
     • stworzenie "Teatralnego savoir - vivre" - zbioru zasad właściwego zachowania się w teatrze,
     •  udział w lekcjach teatralnych, które przybliżą im pracę teatru aktorskiego,
     • wzbogacanie słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
     • troska o kulturę żywego słowa, poprawa dykcji, likwidowanie błędów wymowy,
     • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej oraz wrażliwości emocjonalnej i estetycznej,
     • promowanie działań szkoły w środowisku lokalnym,
     •  tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły

      

     Zabawa w teatr ma stworzyć uczniom okazję wejścia w rolę twórców, wyzwolić twórczą postawę wychowanków, ukształtować w nich poczucie odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu. Uczniowie mają nabrać pewności siebie, wspierać  w nabywaniu nowych umiejętności.

      

     Edukacja teatralna ma  włączyć w aktywność dzieci akcenty plastyki, muzyki, tańca przez co stać się miejscem interpretacji różnych dziedzin sztuki.

      

    • " KOPCIUSZEK "

    • W ramach zajęć teatralnych uczniowie klasy III b zaprezentowali sztukę „Kopciuszek na wesoło”. Zabrali nas  w magiczny świat, pełen lekkości i dziecięcego wdzięku oraz – co najważniejsze – demonstrowanego na scenie entuzjazmu i życia. Trzykrotnie wystawiana sztuka za każdym razem wypełniała salę widowiskową po brzegi. Mali aktorzy występowali dla wszystkich Seniorów z Siemianic,  dla kolegów i koleżanek ze szkoły, a także dla swoich rodzin i przyjaciół. Wyjście na scenę wiązało się dla nich z nie lada wyzwaniem, któremu doskonale stawili czoła. Podczas przedstawienia wspaniale wcielali się w role swoich bohaterów, wykazali się również uzdolnieniami wokalnymi i tanecznymi. Barwne kreacje, ciekawa muzyka , pięknie wykonane utwory, wzbudziły wiele emocji wśród zaproszonych gości.

      


     Zapraszamy do galerii.

      

      

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej