STOWARZYSZENIE

    • O STOWARZYSZENIU

    • Inicjatorem założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach „Edukacja na miarę czasu” była pani dyrektor Danuta Konkol. W czerwcu 2009 roku grupa rodziców i nauczycieli podjęła decyzję o założeniu stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane 7 września 2009 roku jako organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku od dochodów osobistych.

      

     Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która pragnie realizować następujące cele:

     • rozwijać bazę materialną Zespołu Szkół w Siemianicach,
     • finansować zajęcia pozalekcyjne rozwijające  indywidualne zainteresowania uczniów,
     • rozwijać  aspiracje naukowe, artystyczne i sportowe uczniów,
     • organizować wypoczynek uczniów, a w szczególności stworzyć bazę rekreacyjno – wypoczynkową,
     • utrzymywać ścisłe kontakty między Zespołem Szkół w Siemianicach a jej absolwentami, a w szczególności organizować zjazdy,
     • fundować nagrody i stypendia dla najzdolniejszych uczniów  Zespołu Szkół w Siemianicach oraz jej absolwentów,
     • dofinansowywać posiłki uczniów w Zespole Szkół w Siemianicach,
     • nieść pomoc rzeczową dla uczniów,
     • dofinansowywać programy profilaktyczne dotyczące pobytu uczniów w szkole, a w szczególności mających na celu walkę z narkomanią i alkoholizmem,
     • promować i rozwijać prace naukowe (badawcze) nad historią szkoły i regionem, a także prac uczniów,
     • doskonalić nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Siemianicach,
     • promować aktywność obywatelską.

     Ty również możesz wspierać lokalną działalność społeczną i jednocześnie przyczynić się do wszechstronnego rozwoju dzieci. Twoja życzliwość wspomoże naszą szkołę i pozwoli na systematyczne poszerzanie oferty edukacyjnej, a co się z tym wiąże - na rozwijanie aspiracji naukowych, artystycznych i sportowych naszych uczniów. Będziemy mogli podejmować coraz to nowe wyzwania, działać jeszcze bardziej zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli wzbogacić bazę materialną placówki oraz wspomóc najbardziej potrzebujących uczniów.

      

     PODARUJ 1% PODATKU

     STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ
     IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W SIEMIANICACH

     "EDUKACJA NA MIARĘ CZASU"

     KRS 0000334242

     Jeżeli jesteście opodatkowani w Polsce i na początku roku składacie deklarację PIT za rok ubiegły, macie możliwość przekazania 1% podatku na działające w naszej szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach "Edukacja na miarę czasu" (numer KRS 0000334242).


     1% z pobranego od Ciebie podatku na konto wybranej organizacji Urząd Skarbowy przekaże w terminie 3 miesięcy.
     Podstawa prawna: Art. 45, ust. 5c, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176 z późn.zm.) 


     Wpłata na Organizację Pożytku Publicznego nie jest darowizną, bo przekazuje się pieniądze, które i tak stanowią podatek. Tak więc teraz to Ty decydujesz po prostu czy wolisz je przekazać Skarbowi Państwa, czy może lepiej wprost wybranej organizacji pozarządowyej, która z pewnością potrafi  je dobrze wykorzystać. 


     Masz szczerą ochotę pomóć? Nie musisz już też wysyłać pieniędzy w świat, często do dużych organizacji, gdzie nasze małe lokalne sprawy giną w masie innych podań. Już dziś możesz mieć bezpośredni wpływ na to co dzieje się w Twojej okolicy. Już dziś możesz wspomóc tych najważniejszych i najbliższych naszemu sercu - nasze dzieci. Oprócz 1% podatku możesz również przeznaczyć darowiznę na rzecz naszego Stowarzyszenia dokonując wpłaty na konto
      

     22 1600 1462 1736 7880 0000 0001

     BNP Paribas

      

      

     Powiedz o naszej działalności rodzinie, przyjaciołom i znajomym.
     Wspólnie wspierajcie szkoły ze swojego sąsiedztwa
     i rozwijajcie z nami nowoczesną edukację.

      

     Nawet niewielka kwota jest ważna.

     Z wielu kilkuzłotowych wpłat
     może uzbierać się naprawdę znacząca suma.

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
   • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
   • +48 59 8471856
   • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk Poland
   • NIP 839-28-15-823
   • Numer konta szkoły: BNP Paribas 88 1600 0003 1852 7297 3000 0001
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia