Niedziela 20.01.2019

Galeria

Przyjaciele Szkoły

liczba odwiedzin: 861657

Gratuluję uczniom i nauczycielom świetnego wyniku
z egzaminu gimnazjalnego!!!

Danuta Konkol

 

 

 

 

Siemianice

Miasto Słupsk

Gmina Słupsk

woj.

pomorskie

kraj

Język polski

76,6

72,1

66,1

67,0

68,0

stanin

8

6

5

5

5

Historia
i wiedza
o społeczeństwie

62,0

61,7

54,6

58,0

59,0

stanin

6

6

5

5

6

Matematyka

59,3

53,3

48,3

52,0

52,0

stanin

7

6

5

5

5

Przedmioty przyrodnicze

68,1

56,9

54,6

55,0

56,0

stanin

8

6

5

5

6

Język angielski -
na poziomie podstawowym

77,9

75,6

57,6

67,0

68,0

stanin

7

7

4

5

5

Język angielski – na poziomie rozszerzonym

65,3

60,3

41,7

52,0

52,0

Historyczne wydarzenie w siemianickiej szkole

Dnia 29 maja 2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod nowe skrzydło szkoły. Akt erekcyjny podpisali: Wójt Gminy Słupsk – Pani Barbara Dykier, przewodniczący Rady Gminy Słupsk – Pan Mirosław Klemiato, dyrektor szkoły w Siemianicach – Pani Danuta Konkol, skarbnik Rady Rodziców - Pani Katarzyna Cecko, inspektor - Pan Krzysztof Grabowski, właściciel firmy SUMABUD - Pan Roman Małkiewicz oraz sołtys - Pan Antoni Sobczyk. Akt erekcyjny umieszczono w kapsule czasu, która została symbolicznie wmurowana w fundamenty budynku. Znalazły się tam także: informacje o szkole i miejscowości, zdjęcia uczniów i nauczycieli, egzemplarz Gazety Gminnej, współczesne monety, praca plastyczna ucznia Leonarda Piszcza z konkursu „Jak wyobrażasz sobie życie za 100 lat” oraz prace literackie z konkursu „List do ludzi przyszłości” opisujące współczesne życie w 2018 roku, których autorami są uczniowie: Franciszek Strączewski, Mateusz Skrzypczyk oraz Oskar Frączkiewicz. W kapsule znalazł się również list nauczyciela Marcina Chachuły – Domańskiego do ludzi z przyszłosci.


 

W dowód wdzięczności za rozbudowę szkoły oraz na pamiątkę tego ważnego wydarzenia uczniowie wyróżnili Panią Wójt Barbarę Dykier, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Mirosława Klemiatę oraz Dyrektora Szkoły Panią Danutę Konkol.  Wyżej wymienieni otrzymali statuetki Złotego Pióra Czesława Miłosza, które są najwyższym laurem w szkole.
 

 

 

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć