RAMOWY PLAN DNIA

   • RAMOWY PLAN DNIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

     

    6:30- 8:00  SCHODZENIE SIĘ DZIECI

    • zabawy indywidualne i w grupach
    • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce
    • utrwalenie poznanych w oddziale przedszkolnym wierszy, piosenek
    • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwojów procesów poznawczych

     

    8:00-8:15  ĆWICZENIA PORANNE

    • rozwijanie sprawności fizycznej

     

    8:15-8:30 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

    • spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe
    • wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – czynności samoobsługowe

     

    8:30-9:00 ŚNIADANIE

     

    9:00- 10:00 ZAJĘCIA EDUKACYJNE

    • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie  w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
    • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
    • wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku
    • wspomaganie rozwoju mowy dziecka.
    • wspomaganie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu                        i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
    • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
    • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
    • wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem
    • wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy i tańce
    • wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
    • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie

     zainteresowań technicznych.

    • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń
    • wychowanie w poszanowaniu roślin i zwierząt
    • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
    • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
    • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

     

    10:00-10:15 PRZYGOTOWANIE DO II ŚNIADANIA

    • czynności higieniczno-porządkowe

     

    10:15-10:30 II ŚNIADANIE

    • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
    • kulturalne zachowanie się przy stole

     

    10:30-11:30 ZABAWA

    • zabawy dowolne na placu przedszkolnym – zwracanie uwagi na bezpieczne używanie urządzeń ogrodowych
    • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające inteligencję

     

    11:45-12:00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

    • wdrażanie dzieci do samoobsługi
    • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych

     

    12:00-12:30 OBIAD II DANIE

    • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem
    • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci

    do niektórych potraw

    • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach

     

    12:30-12:45 ĆWICZENIA RELAKSACYJNE

    • słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej

     

    12:45-14:00 ZABAWY DYDAKTYCZNE

    • ćwiczenia grafomotoryczne
    • zabawy integracyjne
    • zabawy planszowe, konstrukcyjne
    • zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw

     

    14:00-14:15 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

    • wdrażanie zasad higieny
    • czynności porządkowe

     

    14:15- 14:45 OBIAD (ZUPA + PODWIECZOREK)

    • wdrażanie zasad kulturalnego zachowania
    • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

     

    14:45- 16:30 REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELI

    • ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb
    • zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach
    •  zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe
    • praca wyrównawcza i indywidualna, zajęcia w małych zespołach
    • zabawy według inicjatywy dzieci
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
   • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
   • +48 59 8471856
   • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk Poland
   • NIP 839-28-15-823
   • Numer konta szkoły: BNP Paribas 88 1600 0003 1852 7297 3000 0001
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia