BIBLIOTEKA

    • Baśnie i mity pomorza na podstawie Baśni regionu słupskiego Jolanty Nitkowskiej - Węglarz

    • W dniu 20. 11.2023 roku w świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach odbył się konkurs na opowiadanie baśni. Konkurs był częścią projektu jaki prowadzi szkolna biblioteka wraz ze świetlicą pt. Baśnie i mity pomorza na podstawie Baśni regionu słupskiego Jolanty Nitkowskiej - Węglarz. 

     Uczestnicy opowiadali baśnie, a jury brało pod uwagę: wyraz artystyczny, prezentację tematu i konstrukcję wypowiedzi oraz wprowadzanie dialogu. Komisja przyznała dwa
     I miejsca, a zdobyli je Natasza Patynowska i Nadia Gaworska.

      

     Zapraszamy do dalszego, aktywnego udziału w projekcie.

    • IV MIĘDZYNARODOWA EDYCJA VIII OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”

    • 12 października w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach odbyła się IV MIĘDZYNARODOWA EDYCJA  VIII OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”.

     Akcja ta realizowana była w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, a jej organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Zanim przystąpiono do akcji rozwieszono w szkole plakaty promujące to wydarzenie. Ponadto w każdej klasie nauczyciel biblioteki przekazał szczegółowe informacje na temat przebiegu akcji w szkole. W tym dniu na dużej przerwie międzylekcyjnej uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zabrali ze sobą książkę , którą wcześniej wypożyczyli w bibliotece szkolnej, a następnie usiedli gdzie , kto mógł w sali lekcyjnej, na korytarzu, na boisku szkolnym i przez całą przerwę czytali wybraną przez siebie książkę. Najmłodszym uczniom wychowawcy zorganizowali tzw. strefy czytania, gdzie słuchano książki czytane przez swoich   koleżanek i kolegów. Udział w akcji wzięli wszyscy uczniowie obecni w tym dniu w szkole. 

     Celem akcji była promocja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu w szkole oraz zachęcenie wszystkich do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. Dziękujemy całej społeczności szkolnej za rzetelność i prawdziwe zaangażowanie w tą piękną międzynarodową akcję czytelniczą z nadzieją, że będzie ona wpisana na stałe w kalendarz życia szkoły.

    • Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

    • 22 września 2023 roku w auli widowiskowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas I. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Dzieci zapoznały się z regulaminem obowiązującym w bibliotece, dowiedziały się jak należy dbać o książki i jak z nich korzystać. Odgadywały także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po wprowadzeniu uczniowie zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki, przez bibliotekarza Jarosława Daniluka, a panie Dyrektorki Maria Nowak i Malwina Kaczmarowska wręczyły pamiątkowe dyplomy oraz zakładki do książek. Zadowoleni nowi czytelnicy obiecali, że będą często odwiedzać bibliotekę szkolną i wypożyczać książki.

     Jarosław Daniluk

    • XII EDYCJA WIELKIEGO MARATONU CZYTELNICZEGO 2022/2023

    • Dnia 31 maja 2023 roku zakończyła się XII Edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2022/2023. Do tegorocznej edycji WMC w czterech kategoriach wiekowych zgłosiło się 841 szkół z całej Polski, a w zmaganiach uczestniczyło 8710 uczniów z dwunastu województw pod opieką 896 nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych.

     W edycji „W lustrze książki”, przeznaczonej dla klas VII – VIII tytuł laureata zdobyli Franciszek Jańczak, Flavio Postiglione i Iga Stawasz.

     W edycji „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”, przeznaczonej dla uczniów klas IV-VI z satysfakcją informujemy, że uczniowie Michalina Kołatka, Alicja Kołatka, Chabros Hanna i Emily Paryz zdobyli tytuł laureata. Natomiast finalistką w tej samej edycji została Iga Sochacka.

     W edycji „Spotkacie nowych przyjaciół”, przeznaczonej dla uczniów klas II-III laureatami zostali: Gabriela Cyman i Zofia Stępięń.

     Natomiast finalistami zostali Emilia Blicharska, Lena Kąkol, Gabriel Drożdż, Kornel Nielub, Hanna Grabusińska i Tymon Paryz.

    • Akcja czytelnicza pod hasłem: "POCZĘSTUJ SIĘ KSIĄŻKĄ"

    • W dniu 26.05.2023r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach zainaugurowana została akcja czytelnicza pod hasłem: "POCZĘSTUJ SIĘ KSIĄŻKĄ". Akcja ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz spędzanie wolnego czasu z książką na przerwach.

     W tym celu zakupiono regały na książki i rozmieszczono je na korytarzach szkoły. Na regałach zostały umieszczone książki  wraz z regulaminem korzystania. Książkę można zabrać do domu bez konieczności jej zwrotu. Można również przynieść inną książkę, którą należy zanieść do biblioteki. Bibliotekarz, pan Jarosław Daniluk oceni oraz zweryfikuje treści książek i umieści je na odpowiednim regale. Ponadto istnieje możliwość przyniesienia większej ilości książek, również dla dorosłych, które zalegają w domowych biblioteczkach i nikomu nie są już przydatne. Książki nie mogą być zniszczone. Regał z książkami dla dorosłych mieści się w bibliotece szkolnej, regał dla klas 1-3 znajduje się na piętrze budynku B, regał dla klas 4-6 znajduje się na piętrze budynku A, natomiast regał dla klas 7-8 znajduje się w nowym budynku szkoły w holu na I piętrze.

     Serdecznie zapraszamy do lektury i współpracy.


     Galeria

    • "Dzień bibliotekarza na wesoło"

    • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzimy 8 maja już od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, tradycyjnie rozpoczyna Tydzień Bibliotek, w trakcie którego biblioteki różnych typów z całej Polski intensyfikują działania, by dotrzeć do coraz większej liczby czytelników i użytkowników.
      
     Biblioteka Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach zorganizowała "Dzień bibliotekarza na wesoło". W tym dniu bibliotekarz szkolny, pan Jarosław Daniluk, czytał razem z dziećmi wesołe oraz humorystyczne wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Dzieci z radością i aktywnie uczestniczyły w czytaniu bajek znanych i nie znanych.
      
     Zapraszamy do galerii.
    • Kiermasz taniej książki

    • W dniach 08-09.11.2022 roku na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach odbył się kiermasz taniej książki. Organizatorem kiermaszu była biblioteka szkolna. Książki były prezentowane w dniach wywiadówek szkolnych i cieszyły się dużym zainteresowaniem rodziców uczniów i nauczycieli


     Zapraszamy do galerii.

    • Przedszkolaki w biblikotece

    • W dniu 24.11.2022r bibliotekę szkolną odwiedziły dwi grupy dzieci z pobliskiego przedszkola. Dzieci zapoznały się z funkcjonowanem biblioteki, jak należy obchodzić się z książką i jak jest zbudowana. Dzieci wysłuchały również bajki Juliana Tuwima czytane przez bibliotekarza, pana Jarosława Daniluka. Następnie dzieci zwiedziły budynek szkoły do której w przyszłości będą uczęszczać.

    • Wystawa pt. "Moja ulubiona książka"

    • W dniach 24-25.11.2022r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach odbyła się wystawa pt."Moja ulubiona książka" Uczniowie z klas 1-8 wykonali prace plastyczne swoich ulubionych książek, oraz przynieśli autentyczne egzemplarze. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród całej społeczności szkolnej jak i rodziców.


     Zapraszamy do galerii.

    • Spotkanie autorskie z Przemysławem Kacą

    • W dniu 03.11.2022 roku z inicjatywy biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach odbyło się spotkanie autorskie z Przemysławem Kacą.

     W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas IV – VIII. Przemysław Kaca jest autorem książki „Hip-hop jako narzędzie do resocjalizacji młodzieży”, „Sny z betonu” oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wydawałoby się, że w rapie nie powinniśmy szukać wzorców. Wielu osobom hip-hop kojarzy się wyłącznie z wulgarnością, przestępczością i brakiem tolerancji, ale Przemysław Kaca udowadnia, że wcale tak być nie musi. Jako pomysłodawca projektu Hip-Hop Druga Szansa, wykorzystuje tę kulturę do realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych. Pasjonuje się kulturą hip-hopu, którą łączy ze swoją działalnością edukacyjno-profilaktyczną. W ramach projektu Hip-hop Druga Szansa realizuje spotkania warsztatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przemysław Kaca pracuje w systemie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, obecnie w PCPR w Słupsku jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Od 2021 r. współtworzy i pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Latorośli. Organizował Festiwal Praw Dziecka w Słupsku.

     Spotkanie odbyło się w auli widowiskowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Cz. Miłosza w Siemianicach i spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej, czego dowodem były liczne pytania kierowane do pana Przemysława Kacy.


     Zapraszamy do galerii.

    • III MIĘDZYNARODOWA EDYCJA  VII OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”

    • 27 października w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach odbyła się III MIĘDZYNARODOWA EDYCJA  VII OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”.

     Akcja ta realizowana była w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”,a jej organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Zanim przystąpiono do akcji rozwieszono w szkole plakaty promujące to wydarzenie. Ponadto w każdej klasie nauczyciel biblioteki przekazał szczegółowe informacje na temat przebiegu akcji w szkole. W tym dniu na dużej przerwie międzylekcyjnej uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zabrali ze sobą książkę , którą wcześniej wypożyczyli w bibliotece szkolnej, a następnie usiedli gdzie , kto mógł w sali lekcyjnej, na korytarzu, na boisku szkolnym i przez całą przerwę czytali wybraną przez siebie książkę.

     Najmłodszym uczniom wychowawcy zorganizowali tzw. strefy czytania, gdzie słuchano książki czytane przez swoich   koleżaneki i kolegów. Udział w akcji wzięli wszyscy uczniowie obecni w tym dniu w szkole.  Celem akcji była promocja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu w szkole oraz zachęcenie wszystkich do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. Dziękujemy całej społeczności szkolnej za rzetelność i prawdziwe zaangażowanie w tą piękną międzynarodową akcję czytelniczą z nadzieją, że będzie ona wpisana na stałe w kalendarz życia szkoły.


     Zapraszamy do galerii.

    • PASOWANIE NA CZYTELNIKA

    • Dnia 29 IX 2022r. w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki szkolnej uczniów klas I. Dla uczniów nadszedł kolejny ważny dzień, wszyscy stali się prawdziwymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Specjalnie na tę okazję została przygotowana krótka część artystyczna, podczas której uczniowie klas I  zapoznali się z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej oraz obchodzenia się z książka. Następnie odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Był Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna, Jaś i Małgosia, Kopciuszek oraz Kot w butach.

     Po egzaminie i części artystycznej nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zakładki do książki, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. Potem wszyscy zostali zaproszeni do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

     Warto wiedzieć, że do szkolnej biblioteki należy każdy uczeń naszej szkoły i nie trzeba się specjalnie zapisywać, czytelnikiem jest się od pierwszej do szóstej klasy. Zapraszamy wszystkie dzieci!!!!!


     Zapraszamy do galerii.

     • Wizyta przedszkola w bibliotece szkolnej

     • W dniu 26.04.2022 roku, bibliotekę Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach odwiedziły dzieci z przedszkola. Podczas wizyty połączonej z warsztatami dzieci poznały jak wygląda biblioteka szkolna, jak funkcjonuje oraz jak zbudowana jest książka. Po prezentacji przedszkolaki rozwiązywały zagadki związane z bajkami oraz wysłuchały bajki intonowane przez bibliotekarza szkolnego Jarosława Daniluka. Następnie dzieci zwiedziły szkołę poznając jej sale lekcyjne, gimnastyczne, aulę widowiskową i ich wyposażenie. Po zakończeniu warsztatów dzieci zadowolone otrzymały ozdobne zakładki do książek.


      Zapraszamy do galerii.

    • Rozstrzygnięcie Wewnątrzszkolnego Konkursu bibliotecznego na Najładniejszą Zakładkę do Książki

    • W dniu 31.01.2022 roku zakończył się Wewnątrzszkolny Konkurs biblioteczny na Najładniejszą Zakładkę do Książki, który po raz kolejny spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły.
     W tegorocznej twórczości wyłonieni zostali następujący uczniowie:
     w kategorii I - uczniowie klas 1
     I miejsce Hania Garbusińska z klasy 1a
     II miejsce Maria Roman-Eski z klasy 1b
     III miejsce Oliwia Matejko z klasy 1c
     Wyróżnienie: Zofia Stec z klasy 1b

     W kategorii II - uczniowie klas 2
     I miejsce Oliwia Kirko z klasy 2b
     II miejsce Iga Kamińska z klasy 2a
     III miejsce Hanna Bajtek z klasy 2b
     wyróżnienia: Kacper Zmitrowicz 2b, Julia Ożóg 2b.

     W kategorii klas 3
     I miejsce Emily Paryz kl.3a
     II miejsce Dorian Cieślak 3c
     Na zwycięzców czekają nagrody natomiast wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy.

     Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu.


     Zapraszamy do galerii.

    • Nowy rekord międzynarodowy w czytaniu na przerwie "Przerwa na czytanie"

    • Z radością i wyrazami uznania składam serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach, którzy wzięli udział w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie "Przerwa na czytanie". 1867 placówek z Polski i świata w październiku 2021 roku biło rekord w czytaniu na przerwie. Pregnę poinformować, że został ustanowiony nowy rekord międzynarodowy
     i wyniósł on 377 tysięcy 586 osób czytających przerwie.

     Akcja była realizowana w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom"

     Serdecznie dziękuję i gratuluję!

      

      

    • Szkolny konkurs "List do Świętego Mikołaja"

    • Z radością informujemy, że Jury w składzie Katarzyna Praszczak i Jarosław Daniluk ocenili nadesłane prace na szkolny konkurs "List do Świętego Mikołaja".

     I miejsce zajęła Iga Stawasz z klasy VIb
     II miejsce zajęła Lena Cyprych z klasy VIb
     III miejsce zajął Flavio Postiglione z klasy VI b.

     Dyplomy i nagrody książkowe wręczone zostaną po przerwie Świąteczno- Noworocznej.

     Serdecznie gratulujemy i życzymy Wesołych Świąt.

     Zapraszamy do galerii.

      

      

      

      

      

      

      

    • Mikołajkowy Kiermasz Książki

    • W dniu 06.12.2021 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach odbył się Mikołajkowy Kiermasz Książki.

     Kiermasz zorganizowany został przez bibliotekę szkolną i był kierowany głównie do uczniów klas młodszych. Uczniowie mogli zakupić książki, kolorowanki z naklejkami, rysowanki o tematyce świątecznej. Celem kiermaszu była promocja książki i czytelnictwa w środowisku szkolnym. Książka jest zawsze dobrym prezentem, dlatego kiermasz został zorganizowany w dniu Świętego Mikołaja.

     Zapraszamy do galerii.

      

      

      

      

      

      

      

    • PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE

    • 11 października Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach przystąpił do II MIĘDZYNARODOWEJ EDYCJI I VI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”.

     Akcja ta realizowana jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, a jej organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Zanim przystąpiono do akcji rozwieszono w szkole plakaty promujące to wydarzenie. Ponadto w każdej klasie nauczyciel biblioteki przekazał szczegółowe informacje na temat przebiegu akcji w szkole.

     W tym dniu na dużej przerwie międzylekcyjnej uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zabrali ze sobą książkę , którą wcześniej wypożyczyli w bibliotece szkolnej, a następnie usiedli gdzie, kto mógł sali lekcyjnej, na korytarzu, na boisku szkolnym i przez całą przerwę czytali wybraną przez siebie książkę. Najmłodszym uczniom wychowawcy zorganizowali tzw. strefy czytania, gdzie słuchano książki czytane przez swoich   koleżanki i kolegów. Udział w akcji wzięli wszyscy uczniowie obecni w tym dniu w szkole.  

     Celem akcji jest promocja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu w szkole oraz zachęcenie wszystkich do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. Dziękujemy całej społeczności szkolnej za rzetelność i prawdziwe zaangażowanie w tą piękną międzynarodową akcję czytelniczą z nadzieją, że będzie ona wpisana na stałe w kalendarz życia szkoły.

     Zapraszamy do galerii.

    • Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

    • 27 września 2021 roku w auli widowiskowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas I. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

     Dzieci zapoznały się z regulaminem obowiązującym w bibliotece, dowiedziały się jak należy dbać o książki i jak z nich korzystać. Odgadywały także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek.

     Po wprowadzeniu uczniowie zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki, przez bibliotekarza Jarosława Daniluka, a pani Dyrektor Danuta Konkol wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz zakładki do książek. Nowi czytelnicy zadowoleni obiecali, że będą często odwiedzać bibliotekę szkolną.

     Zapraszamy do galerii.

     Jarosław Daniluk

    • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

    •  

     Jak co roku kwiecień jest świętem książki, czytania, dyskusji o autorach, tłumaczach czy też o sytuacji w branży wydawniczo–księgarskiej.

      

     Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to doroczne święto organizowane przez UNESCO. Obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została, jako symboliczna dla literatury światowej, bo w tym dniu zmarli m. in. Miguel de Cervantes i William Szekspir.

     Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii, gdzie tego dnia obchodzony jest dzień jej patrona
     – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez
     św. Jerzego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w formie książek.

      

     LIST DO RODZICÓW W SPRAWIE CZYTANIA

      

     "Bez względu na to, ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji."

     Jim Trelease

      

     Szanowni Państwo,

     Wszyscy uczniowie naszej szkoły już od pierwszej klasy stają się czytelnikami biblioteki szkolnej. Każde dziecko może samodzielnie korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej. Dzieci już od pierwszej klasy przychodzą do biblioteki, same podchodzą do półek i samodzielnie wybierają książki do czytania. Przy wyborze książki mogą zawsze liczyć na pomoc nauczyciela bibliotekarza. Pamiętajmy jednak, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek. Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne, może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice.
     Od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki. Postarajmy się, aby tak było nadal.

     Prosimy Państwa o zachęcanie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Zwracajmy jednak uwagę na to, czy dziecko oddaje książkę dopiero po przeczytaniu. Nieważne, czy to będzie po dwóch dniach, czy po dwóch tygodniach. Chcemy w ten sposób zapobiec niepożądanemu zjawisku, gdy dzieci wypożyczają dla samego wypożyczenia "kto więcej" i oddają książkę nie zajrzawszy do niej. Jest to zły nawyk, który nie uczy dziecka prawidłowego kontaktu z książką i nie rozwija potrzeby czytania.

     Czytanie obok liczenia i pisania jest jedną z trzech najważniejszych podstawowych umiejętności. Dziecko, które nauczy się sprawnie czytać, pisać i liczyć jest przygotowane do zdobywania informacji, przyswajania wiedzy i na pewno da sobie radę w starszych klasach i w ogóle w życiu. Pamiętajmy, że nawet korzystanie z internetu uwarunkowane jest opanowaniem umiejętności sprawnego czytania. Pracownia Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece to miejsce, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z najnowszych źródeł informacji multimedialnej.

     Zachęcamy Państwa do czytania razem z dzieckiem, na przykład na dobranoc. Dziecko, które czyta już dobrze lubi czytać na głos rodzicom. Rodzic może słuchać czytania dziecka, wykonując jednocześnie swoje zajęcia domowe. 10-15 minut czytania dziennie w zupełności wystarczy.
     W książkach dla młodszych dzieci teksty są bardzo krótkie. Proszę stopniowo "wciągać" dziecko do czytania. Jak to robić? Niech na początku dziecko czyta tylko tytuły wierszyków, tytuły rozdziałów (resztę przeczytają Państwo sami). Potem może to być cała linijka lub zdanie. Po jakimś czasie można już próbować schematu: jedna strona dziecko, jedna strona Państwo. Nawet nie zauważycie, jak dziecko z dnia na dzień będzie coraz chętniej czytać samodzielnie. Jest to świetna forma spędzania wolnego czasu.

     Liczymy na Państwa współpracę z biblioteką szkolną, życzymy cierpliwości i wytrwałości we wspólnym czytaniu z dziećmi.

      

     10 PRZKAZAŃ DLA RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ, ABY ICH DZIECI CZYTAŁY
     
      
     1. Rozmawiaj z dzieckiem jak najczęściej.
     2. Zawsze słuchaj, co dziecko ma ci do powiedzenia.
     3. Kupuj dziecku czasopisma dla maluchów.
     4. W księgarni wybieraj książki wspólnie z dzieckiem.
     5. Wybierz się ze swoim dzieckiem do biblioteki.
     6. Kontroluj, ile czasu dziecko spędza przed telewizorem i przy komputerze.
     7. Rozwiązuj z dzieckiem zagadki, rebusy, krzyżówki.
     8. Stwórz dziecku jego własną biblioteczkę.
     9. Czytaj dziecku przynajmniej 10 minut dziennie.
     10. Pamiętaj - szkoła ci pomoże.
     
      
     10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ DZIECKU KSIĄŻKI
     
      
     1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje mu poczucie bezpieczeństwa.
       
     2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka. Po zakończeniu czytania możemy zapytać: czy wiesz, co wydarzyło się później?
       
     3. Słuchanie bajek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki czytania.
       
     4. Książki wychowują. Jeżeli dobierzemy odpowiednią lekturę, dzieci będą utożsamiały się z książkowym bohaterem.
       
     5. Książki wyrabiają wrażliwość. Dziecięce problemy opisane w bajkach na pewno poruszą niejedno serduszko.
       
     6. Słuchanie bajek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas. W dziecięcym życiu są momenty, kiedy dobra bajka, przeczytana ciepłym głosem jest niezastąpiona.
       
     7. Książki rozwijają pasję kolekcjonerską. Wiele wydawnictw proponuje serie książeczek. Czekając na kolejne odcinki przygód bohatera, dziecko rozbudza w sobie ciekawość.
       
     8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre dzieci lubią słuchać ciągle tych samych bajek. Często może to być znak, że coś je nurtuje, niepokoi lub cieszy.
       
     9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy.
       
     10. Książki podpowiadają, jak porozumiewać się z rówieśnikami i rodzeństwem. Kłótnia z kolegą, bratem czy siostrą to poważny problem, ale w wielu książkach znajdują się opowieści, które pomogą dziecku sobie z nimi poradzić.
     
     
      
     Zapraszamy do odwiedzania biblioteki szkolnej, a także do zapoznania się ze stroną:
     http://www.rodzinneczytanie.pl/,
     http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
     gdzie znajdziecie Państwo pozycje książkowe polecane do czytania.

      

    • Zachęcamy uczniów do czytania

    • Aby wzbudzić zamiłowanie najmłodszych do czytania książek w naszej bibliotece, cyklicznie odbywają się spotkania, w których uczniowie starszych klas czytają wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Jest to skuteczna, tania i przyjazna metoda wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci.

      

      

      

    • NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ!

    • Nowości książkowe dla młodszych i starszych dzieci oraz młodzieży. Wśród nich powieści przygodowe, fantastyczne i inne pięknie zilustrowane edukacyjne pozycje.

     Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Najmłodsi czytelnicy na pewno ucieszą się z nowych bajek w których znajdą dalsze losy swoich ulubionych bohaterów.

     Na uwagę zasługują także najnowsze książki dla dzieci i młodzieży autorstwa m. in. Pawła Beręsewicza, Anny Onichimowskiej, Hanny Ożogowskiej, Grzegorza Kasdepke, Selmy Lagerlof i in.

     Na starszych uczniów czekają kolejne tomy popularnych serii, np. „Dzienniczka cwaniaczka”, Harrego Pottera oraz Tolkiena.

      

    • PASOWANIE NA CZYTELNIKA

    • Pod koniec października uczniowie klasy I c zostali przyjęci w poczet czytelników naszej szkolnej biblioteki. Pasowanie na czytelników zostało poprzedzone ciekawą pogadanką ze szkolnym bibliotekarzem p. Jarkiem, a zdobyta wiedza sprawdzona quizem. Wszyscy egzamin zdali na 5 i otrzymali dyplomy i zakładki na pamiątkę.


     Zapraszamy do galerii

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
   • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
   • +48 59 8471856
   • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk Poland
   • NIP 839-28-15-823
   • Numer konta szkoły: BNP Paribas 88 1600 0003 1852 7297 3000 0001
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia