STYPENDIA

   • STYPENDIUM MARSZAŁKOWSKIE

     

    Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce oraz wysokie lokaty w konkursach (średnią ocen oraz szczebel i typ osiągnięć określa regulamin przyznawania stypendium publikowany w czerwcu każdego roku) mogą starać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Wnioski składają rodzice ucznia w  formie elektronicznej poprzez generator wniosków wysyłając je bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wydrukowany wniosek w dwóch egzemplarzach rodzice składają w szkole w określonym w regulaminie terminie. Pomocy oraz informacji udziela pedagog szkolny.

     

    STYPENDIUM MARSZAŁKOWSKIE ( w ramach środków unijnych)

     

    Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce oraz spełniający inne wymagane kryteria  (średnią ocen oraz pozostałe kryteria przyznawania stypendium określa regulamin publikowany w czerwcu każdego roku) mogą starać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane ze środków unijnych.  Wnioski składają rodzice ucznia w  formie elektronicznej poprzez generator wniosków wysyłając je bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wydrukowany wniosek w dwóch egzemplarzach rodzice składają w szkole w określonym w regulaminie terminie. Pomocy oraz informacji udziela pedagog szkolny.

     

     

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
   • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
   • +48 59 8471856
   • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk Poland
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia