ZŁOTE I SREBRNE PIÓRO

    •  

     REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU
     LAUREATA ZŁOTEGO I SREBRNEGO PIÓRA IMIENIA CZESŁAWA MIŁOSZA


     § 1


     1. Celem przyznawania statuetki Laureata Srebrnego i Złotego Pióra jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w edukacji.
     2. Jest to forma wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
     3. Możliwość otrzymania statuetki powinna motywować uczniów do osiągania jak najwyższych wyników.     W Szkole Podstawowej w Siemianicach w klasach IV-VIII w każdym roku szkolnym wybierani są najlepsi uczniowie w kategorii Laureata Srebrnego Pióra oraz klasie najwyższej w kategorii Laureata Złotego Pióra.


     § 3


     1.Tytuł Laureata Srebrnego Pióra może otrzymać uczeń klas IV – VIII, który uzyskuje celujące wyniki w nauce
     i ma ocenę wzorową z zachowania, tj.
     - w klasach IV – VI uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 5,50 oraz wzorową ocenę z zachowania,
     - w klasach VII – VIII uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 5,30 oraz wzorową ocenę z zachowania.


     § 4


     Tytuł Laureata Złotego Pióra może otrzymać:
     - każdy uczeń klasy VIII, który w w klasach młodszych zdobył co najmniej dwukrotnie tytuł Laureata Srebrnego Pióra.


     § 5


     1. Tydzień przed radą klasyfikacyjną wychowawcy klas składają do komisji wiosek o nadanie tytułu Laureata Srebrnego lub Złotego Pióra wraz z dokumentacją będącą zestawieniem osiągnięć ucznia (załącznik 1: klasy IV-VIII).
     2. Komisja w składzie: dyrektor, przewodnicząca zespołu humanistycznego oraz pedagog zatwierdza złożone do niej propozycje oraz sporządza protokół z posiedzenia, który przedstawia do zatwierdzenia podczas klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
     3. O ostatecznych wynikach decyduje komisja, a dyrektor powiadamia uczniów o uzyskanym tytule na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
     4. Komisja ma prawo przyznać tytuł uczniowi, który nie uzyskał wymaganej średniej ocen, a wyróżnił się wybitnymi osiągnięciami, np. jest laureatem konkursu przedmiotowego co najmniej na szczeblu wojewódzkim.


     § 6


     W przypadku konkursów sportowych grupowych, w których wszyscy uczestnicy są nagradzani I, II lub III miejscem, punkty otrzymują tylko uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsce.


     § 7


     W trakcie przyznawania tytułów Laureatów Złotego i Srebrnego Pióra we wszystkich kwestiach nie ujętych w regulaminie decyduje komisja. Regulamin może zostać znowelizowany w drodze uchwały RP.

      

     Wersja do pobrania: REGULAMIN_-_ZLOTE_I_SREBRNE_PIORO.pdf

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
   • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
   • +48 59 8471856
   • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk Poland
   • NIP 839-28-15-823
   • Numer konta szkoły: BNP Paribas 88 1600 0003 1852 7297 3000 0001
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia