PROMOCJA

    • Promocja

    • Dlaczego my?

      

     Nasza szkoła wyróżnia się:

     • rodzinną atmosferą i indywidualnym podejściem do ucznia – żaden z nich nie jest dla nas tylko kolejnym numerem w dzienniku. Każde dziecko jest wyjątkową, niepowtarzalną osobowością, której chcemy pomóc odnaleźć swój potencjał oraz towarzyszyć jej w nauce samodzielności i odpowiedzialności. Dzięki niewielkim klasom możemy zagwarantować mu właściwą stymulację rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego
     • możliwością doskonalenia swoich talentów w ramach zajęć pozalekcyjnych. Odbywają się one poza godzinami lekcyjnymi i sprawiają, że nauka staje się prawdziwą przyjemnością płynącą z naturalnego zaspokajania ciekawości świata
     • prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Chcemy, aby każde dziecko sumiennie wykonywało swoje obowiązki, co z pewnością wpłynie na jego przyszłość i ułatwi start w dorosłe życie. Już od 1 klasy prowadzimy naukę języka angielskiego, naukę pływania i jazdy na łyżwach. Wprowadzamy różnorodne innowacje.
     • bogatym  zapleczem z nowoczesnymi pracowniami m.in. informatyczną, chemiczną, fizyczną…. Szkoła posiada własną aulę widowiskową, salę gimnastyczną oraz korekcyjną, pełnowymiarowe boisko, skocznię, plac zabaw oraz miejsce przeznaczone do gier i zabaw na świeżym powietrzu.  W szkole znajduje się nowoczesna szatnia, w której każde dziecko ma własną szafkę. W pobliżu  usytuowane jest boisko Orlik
     • szczególnym dbaniem o bezpieczeństwo uczniów, dlatego obowiązuje u nas zakaz wstępu dla osób z zewnątrz, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo i sprzyja kameralnej, ciepłej atmosferze, w której harmonijny rozwój dziecka jest priorytetem. Cały obiekt szkolny objęty jest monitoringiem wizyjnym.
     • dostępem do  bezpłatnych ciepłych posiłków, przekąsek owocowo- warzywnych oraz mlecznych
     • bezpłatnym dojazdem do szkoły autobusem miejskim nr 2.

      

     BUDYNEK  I  LOKALIZACJA SZKOŁY

     Szkoła ma siedzibę w wyjątkowym miejscu, które mimo niewielkiej odległości od miasta jest prawdziwą oazą spokoju.

     • szkoła położona jest w pięknym otoczeniu natury, tuż w pobliżu lasów , łąk i gospodarstw wiejskich. Dzięki temu uczniowie mogą prowadzić obserwacje przyrody
     • bezpośrednio przed budynkiem szkoły  znajduje się przystanek autobusowy
     • szkoła posiada duży  parking, który stanowi udogodnienie dla wszystkich zmotoryzowanych rodziców.

      

     WYSOKI POZIOM NAUCZANIA

     Dbamy o wysoki poziom nauczania. Od wielu lat uczniowie naszej szkoły  zajmują wysokie miejsca w różnorodnych konkursach i turniejach międzyszkolnych, gminnych, miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Takimi osiągnięciami możemy się pochwalić dzięki:

     indywidualnemu podejściu do każdego ucznia

     W naszej szkole ważne jest każde dziecko. W każdym młodym człowieku staramy się odnaleźć jego unikatowy potencjał, zdolności i predyspozycje tak, aby zapewnić mu optymalne warunki dla rozwoju poznawcze i emocjonalnego.

     Dzieci pracują na lekcji we własnym tempie, wykonując zadania uwzględniające ich predyspozycje intelektualne, potrzeby rozwojowe oraz  zdobyte już umiejętności.

     Indywidualne podejście do uczniów zwiększa skuteczność nauczania – zapewnia harmonijny rozwój wszystkim dzieciom, zarówno tym uzdolnionym, jak i słabszym, pozwala każdemu osiągać sukcesy na miarę jego możliwości.


     koncepcji lingwistycznej

     W naszej szkole już od najmłodszych lat uczniowie mają możliwość rozwijania kompetencji lingwistycznej w zakresie języków obcych. Już od  zerówki uczniowie poznają język angielski . Dzięki udziałowi w  licznych projektach m.in. Erasmus+, Comenius, APPS FOR GOOD, itp. mają możliwość  poszerzenia swoich kompetencji językowych. Realizowane jest nauczanie języka niemieckiego jako dodatkowego.

      

     innowacjom w szkole

     Stosowane  w codziennej praktyce różnorodne innowacje sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczniów i pobudzają ich aktywność twórczą. Realizowane w naszej szkole  innowacje są dostępne

      

     atmosferze w szkole

     Nasza placówka to szkoła, w której panuje przyjazna atmosfera oparta na wzajemnym zaufaniu, tolerancji i poszanowaniu godności drugiego człowieka. Każdy uczeń czuje się w niej bezpiecznie i komfortowo. Dbamy o miłe i przyjazne kontakty między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Budujemy więzi w trakcie codziennej pracy, a także poprzez organizowanie licznych spotkań i imprez okolicznościowych. W trosce o prawidłowy rozwój dziecka niezwykle ważna jest dla nas współpraca z rodzicami. Prowadzone są  zebrania, ciekawe spotkania ze specjalistami.

      

     przyjaznej świetlicy

     Świetlica szkolna jest dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Świetlica w naszej szkole wspomaga rozwój dziecka, jego zdolności, zainteresowania, jest miejscem oddziaływań wychowawczych. Stwarza warunki do oddziaływań w grupie wiekowo zróżnicowanej, w klimacie radości i twórczego działania. Organizujemy w czasie zajęć w świetlicy zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, rozrywki umysłowe. Uczniowie zostający po zajęciach szkolnych mają możliwość odrobienia zadań domowych. Nasza świetlica to miejsce ciekawych zajęć, tętniące życiem, wspomagające rozwój uczniów. Dzieci są tu radosne i bezpieczne.

      

     wycieczkom, wyjściom edukacyjnym, zielonym szkołom

     Zielona szkoła  i wyjazdy to forma edukacji, która jest źródłem twórczej pracy nauczyciela i ucznia. Spełnia określone cele dydaktyczno-wychowawcze i integracyjne. Zgodnie z naszymi założeniami  uczenie się przez przeżywanie przynosi większe efekty niż nauka w szkolnej ławce. Wspólny wyjazd nauczyciela z dziećmi i młodzieżą ułatwia poznanie się, stwarza różne sytuacje edukacyjne.  W naszej szkole uczniowie wyjeżdżają na zielone szkoły, a każda klasa rokrocznie odbywa wycieczki i wyjazdy integracyjno-poznawcze.  Organizowane są liczne wyjścia do teatrów, kina, muzeów i wiele innych miejsc o charakterze edukacyjno- poznawczym.

      

     pomocy psychologiczno- pedagogicznej

     W naszej szkole funkcjonuje Szkolny Gabinet Terapii Psychologiczno – Pedagogicznej, w którym udzielamy dzieciom pomocy:

     • logopedycznej
     • psychologicznej
     • terapii pedagogicznej
     • terapii rewalidacyjnej
     • trening umiejętności społecznych
     • zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka(WWRD)

      

     ZAPRASZAMY! 

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
   • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
   • +48 59 8471856
   • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk Poland
   • NIP 839-28-15-823
   • Numer konta szkoły: BNP Paribas 88 1600 0003 1852 7297 3000 0001
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia