SPORT W SZKOLE

   • Uczniowski Klub Sportowy

    Gminna Akademia Piłkarska

    w Bruskowie Wielkim.

    UKS GAP Bruskowo Wielkie, został pełnoprawnym klubem sportowym w dniu 04.10.2015 rok. Zarejestrowany jest w Ewidencji Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Słupsku pod numerem 1/2015.

    W skład Komitetu Założycielskiego między innymi wchodzili :

    • Andrzej Staszewski – Prezes Zarządu UKS ,
    • Marcin Nowak – Sekretarz,
    • Daniel Adamski – Skarbnik.

    Cele UKS:

    • krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie działania UKS
    • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego trybu życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Szkół biorących udział w projekcie jak i UKS
    • angażowanie wszystkich członków UKS do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
    • uczestniczenie w imprezach sportowych, obozach sportowych organizowanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą
    • upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, i higieny życia codziennego, oraz promocji zdrowia
    • organizowanie uczniom klas i dzieciom  biorącycm udział w  projekcie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego na różnym szczeblu zaawansowania
    • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i  osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych UKS
    • przekazywanie szczególnych wartości wychowawczych mających na celu szacunek do osób starszych i chorych poprzez proponowane zajęcia w formie dodatkowej lekcji WF
    • przygotowywanie małych dzieci do cyklicznych zajęć lekcyjnych z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu od wieku przedszkolnego

    UKS opiera swoją działalność zgodnie z opracowanymi prawnie dokumentami:

    • STATUT
    • Strategia Rozwoju
    • Regulaminy Wewnętrzne

     

    UKS GAP Bruskowo Wielkie, otwarty jest na współpracę z Gminnymi Szkołami Podstawowymi jak i Przedszkolami.

     

    Dzięki owocnej współpracy między innymi z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach uczniowie tej placówki zaczęli, dzięki systematycznej pracy podczas zajęć treningowych w godzinach pozalekcyjnych, osiągać dobre wyniki sportowe. Z czego korzystała Szkoła, UKS i Gmina Słupsk. Nasi podopieczni przez okres pięciu lat występowali w rozgrywkach słupskiej klasy okręgowej junior, turniejach piłkarskich na boiskach naturalnych jak i w hali. Te sukcesy doprowadziły do podpisania Umowy Partnerskiej w dniu 01.04.2020 roku z najlepszą akademią piłkarską w Polsce czyli : AP KGHM ZAGŁĘBIE Lubin.

    Obecnie w UKS GAP Bruskowo Wielkie pracuje czterech trenerów:

    • Tomasz Rybak – Siemianice rocznik 2008/2009 oraz 2012/2013 ,
    • Andrzej Staszewski – Siemianice , Bruskowo Wielkie rocznik 2010/2011 oraz grupy naborowe.
    • Piotr Semenowicz – Redzikowo rocznik 2010/2011, 2012/2013, 2014 i młodsi.
    • Mirosław Zarzecki – Siemianice / Bruskowo Wielkie , trener bramkarzy.

    Główna baza sportowa UKS znajduje się w Bruskowie Wielkim, gdzie nasi podopieczni mogą korzystać z trzech boisk :

    • naturalna płyta główna ( 105x64 ),
    • naturalna boczna płyta ( 55x24 ) z oświetleniem,
    • boisko ze sztuczną nawierzchnią ( 60x30 ) z oświetleniem.

     

    Dzięki owocnej współpracy z Barbarą Dykier Wójt Gminy Słupsk, Dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicachh, jak i Rodzicami nasi podopieczni regularnie uczestniczą w turniejach rangi krajowej i międzynarodowej. Regularnie jesteśmy organizatorami turniejów dla dzieci i młodzieży, a nasze trzy flagowe turnieje co rok cieszą się ogromnym zainteresowaniem drużyn uczestniczących w tych dużych wydarzeniach. Są to impezy "BURSZTYN CUP", "SKRZAT CUP", "WAKACJE CUP". Dwa pierwsze turnieje rozgrywane są w Gminnej Hali Sportowo – Widowiskowej w Jezierzycach. W czterech edycjach rozegranych już turniejów wystąpiło ponad 6 tysięcy zawodniczek i zawodników którym zawsze towarzyszyły rzesze kibiców. W turnieju trzecim który rozgrywany jest od roku 2019 na boiskach sportowych w Bruskowie Wielkim (czerwiec) wystąpiło w pierwszej edycji około 350 dzieci.

     

    Dzięki staraniom wszystkich wyżej wymienionych, a w szczególności Prezesa UKS Pana Andrzeja Staszewskiego od kilku lat współpracujemy również z Dawidem Krzyżowskim który jest czołową postacią w Polsce i na Świecie w pokazach trików piłkarskich, które podczas organizowanych imprez sportowych przez UKS wprawiają w stan osłupienia nie jednego uczestnika i widza imprezy. Dzięki sumiennej pracy dzieci i naszej współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach oraz nieocenionego wkładu w rozwój sportowy i intelektualny dzieci, trenerzy  Staszewski i Rybak doprowadzili swoich podopiecznch z rocznika 2010 do wygrania turnieju Powiatowego edycji o Puchar Tymbarku z Podwórka na Stadion. Miało to miejsce na jesień roku 2019. Po tym sukcesie ZSP im. Cz. Miłosza w Siemianicach do tej pory oczekuje na udział w edycji finałowej turnieju, który ma się odbyć na stadionie w Gdańsku. Należy zaznaczyć że w turnieju Powiatowym zawodnicy Tomasza Rybaka z roczniku 2008/2009 uplasowali się na drugim miejscu, niestety nie premiowanym  udziałem w turnieju Wojewódzkim.


    Zapraszamy do galerii.

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
   • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
   • +48 59 8471856
   • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk Poland
   • NIP 839-28-15-823
   • Numer konta szkoły: BNP Paribas 88 1600 0003 1852 7297 3000 0001
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia