Deutsch ist Klasse

    • Nagłówek

    • „Sama wiedza nie wystarczy,
     trzeba jeszcze umieć ją stosować"
     Johann Wolfgang Goethe

      

     W szkole prowadzone są innowacyjne zajęcia „Deutsch ist Klasse" z języka niemieckiego włączone do planu lekcji w wymiarze 1 godz. tygodniowo.

     Program zakłada w maksymalnym stopniu wykorzystanie spontaniczności, ufności, ciekawości dziecka, jego gotowości do naśladowania, chęci robienia rzeczy nowych i „fajnych". Centralnym podmiotem tego programu jest dziecko i jego świat, jego zainteresowania, bliskie mu sytuacje i tematy.

     Zajęcia rozwijają kreatywność i fantazję ucznia przez najbliższe mu sposoby i techniki nauczania, czyli piosenki, wierszyki, gry, zabawy i zajęcia komputerowe, bez wprowadzania podręczników i ocen.

     Najważniejszym celem realizacji programu jest wykształcenie ochoty do uczenia się innej mowy niż własna, zaszczepienia dzieciom nawyku uczenia się języka obcego, systematycznego i ciągłego korzystania z wielorakich możliwości do utrwalania i rozwijania swoich umiejętności w posługiwaniu się językiem niemieckim.

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej