Nawigacja

„Sama wiedza nie wystarczy,
trzeba jeszcze umieć ją stosować"
Johann Wolfgang Goethe

 

W szkole prowadzone są innowacyjne zajęcia „Deutsch ist Klasse" z języka niemieckiego włączone do planu lekcji w wymiarze 1 godz. tygodniowo.

Program zakłada w maksymalnym stopniu wykorzystanie spontaniczności, ufności, ciekawości dziecka, jego gotowości do naśladowania, chęci robienia rzeczy nowych i „fajnych". Centralnym podmiotem tego programu jest dziecko i jego świat, jego zainteresowania, bliskie mu sytuacje i tematy.

Zajęcia rozwijają kreatywność i fantazję ucznia przez najbliższe mu sposoby i techniki nauczania, czyli piosenki, wierszyki, gry, zabawy i zajęcia komputerowe, bez wprowadzania podręczników i ocen.

Najważniejszym celem realizacji programu jest wykształcenie ochoty do uczenia się innej mowy niż własna, zaszczepienia dzieciom nawyku uczenia się języka obcego, systematycznego i ciągłego korzystania z wielorakich możliwości do utrwalania i rozwijania swoich umiejętności w posługiwaniu się językiem niemieckim.

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć