Nawigacja

Cele projektu

Program Comenius zakłada następujące cele i korzyści:

- podnoszenie wśród uczniów i kadry pedagogicznej poziomu wiedzy, i zrozumienia różnorodności europejskiej kultury, języków i uświadamianie wartości tego zróżnicowania,
- podnoszenie jakości kształcenia, doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy i wymian między szkołami,
- promowanie nauki języków obcych, zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej,
- wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich,
- osiągnięcie konkretnych efektów współpracy, np. przedstawienia, CD, film, pomoce dydaktyczne, innowacje pedagogiczne,
- aktywizacja uczniów i nauczycieli,
- wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły.

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć