Cele projektu

    • Nagłówek

    • Cele projektu

     Program Comenius zakłada następujące cele i korzyści:

     - podnoszenie wśród uczniów i kadry pedagogicznej poziomu wiedzy, i zrozumienia różnorodności europejskiej kultury, języków i uświadamianie wartości tego zróżnicowania,
     - podnoszenie jakości kształcenia, doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy i wymian między szkołami,
     - promowanie nauki języków obcych, zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej,
     - wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich,
     - osiągnięcie konkretnych efektów współpracy, np. przedstawienia, CD, film, pomoce dydaktyczne, innowacje pedagogiczne,
     - aktywizacja uczniów i nauczycieli,
     - wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły.
   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej