Nawigacja

W odpowiedzi na coraz bardziej rosnące zainteresowanie nauką języków obcych oraz chęcią poszerzenia horyzontów poprzez poznanie kultury i zwyczajów mieszkańców Wielkiej Brytanii w naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

Innowacja „My English World" („Mój Angielski Świat") dedykowana jest uczniom grup zaawansowanych klas I i II. Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Zajęcia w ramach innowacji to przeciwieństwo typowych zajęć dydaktycznych w szkole. Przede wszystkim nie ma tu klasówek, odpytywania, zadawania prac domowych czy stawiania ocen.

Zajęcia te są świetną okazją dla uczniów, którzy interesują się językami obcymi, kulturą krajów życia danego języka, życiem ich mieszkańców do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności językowych w oparciu o inne niż tylko tradycyjny podręcznik materiały, w tym aktualne autentyczne źródła (także w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne).

 

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć