Nawigacja

Anita Sulej

Pani Anita pełni funkcję wychowawczyni klasy Ia. Stara się również zainteresować swoich podopiecznych magią otaczającego nas świata na niezwykle ciekawych lekcjach.

Anna Rokuszewska

Pani Anna jest wychowawczynią klasy Ib. Posiada także niezwykłą umiejętność tworzenia najróżniejszych rzeczy z papieru, którą wykorzystuje na zajęciach z papieroplastyki.

Małgorzata Tabała

Pani Małgorzata jest wychowawczynią klasy Ic. Od wielu lat rozwija u naszych uczniów nie tylko chęć poznawania świata ale także umiejętności aktorskie podczas zajęć w teatrze cieni.

Grażyna Czerniej

Pani Grażyna jest wychowawczynią klasy IIa. 

Agnieszka Szydło

Pani Agnieszka pełni funkcję wychowawczyni klasy IIb. Swoich uczniów zaraża optymizmem, uśmiechem i poczuciem humoru rozwijając ich talenty nie tylko na lekcji ale również podczas zajęć kreatywno-inscenizacyjnych.

Ewa Stodulska

Pani Ewa jest wychowawczynią klasy IIIa. Swoich uczniów, oprócz nauki tabliczki mnożenia, alfabetu, śpiewu i pisania, uczy także zasad kreatywnego myślenia.

Elżbieta Jesionowska

Pani Elżbieta pełni funkcję wychowawczyni klasy IIIb. Rozwija także u swoich uczniów zdolność twórczego rozwiązywania problemów na zajęciach kreatywnego myślenia.

Danuta Zielińska

Pani Danuta jest nową nauczycielką u nas w szkole. Prowadzi dla naszych uczniów zajęcia związane z grą w szachy.
 
koło szachowe

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć