Edukacja wczesnoszkolna

   • Anita Sulej

   • Pani Anita pełni funkcję wychowawczyni klasy Ia. Stara się również zainteresować swoich podopiecznych magią otaczającego nas świata na niezwykle ciekawych lekcjach.

   • Anna Rokuszewska

   • Pani Anna jest wychowawczynią klasy Ib. Posiada także niezwykłą umiejętność tworzenia najróżniejszych rzeczy z papieru, którą wykorzystuje na zajęciach z papieroplastyki.

   • Małgorzata Tabała

   • Pani Małgorzata jest wychowawczynią klasy Ic. Od wielu lat rozwija u naszych uczniów nie tylko chęć poznawania świata ale także umiejętności aktorskie podczas zajęć w teatrze cieni.

   • Grażyna Czerniej

   • Pani Grażyna jest wychowawczynią klasy IIa. 

   • Agnieszka Szydło

   • Pani Agnieszka pełni funkcję wychowawczyni klasy IIb. Swoich uczniów zaraża optymizmem, uśmiechem i poczuciem humoru rozwijając ich talenty nie tylko na lekcji ale również podczas zajęć kreatywno-inscenizacyjnych.

   • Ewa Stodulska

   • Pani Ewa jest wychowawczynią klasy IIIa. Swoich uczniów, oprócz nauki tabliczki mnożenia, alfabetu, śpiewu i pisania, uczy także zasad kreatywnego myślenia.

   • Elżbieta Jesionowska

   • Pani Elżbieta pełni funkcję wychowawczyni klasy IIIb. Rozwija także u swoich uczniów zdolność twórczego rozwiązywania problemów na zajęciach kreatywnego myślenia.

   • Anita Stodulska

   • Pani Anita pełni funkcję wychowawczyni klasy IIIa. U swoich uczniów rozwija także zdolności aktorskie na zajęciach kreatywno-inscenizacyjnych.

   • Danuta Zielińska

   • Pani Danuta jest nową nauczycielką u nas w szkole. Prowadzi dla naszych uczniów zajęcia związane z grą w szachy.
     
    koło szachowe
   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej