Nawigacja

Agnieszka Kujawka

Pani Agnieszka uczy w naszej szkole o pięknie ojczystej mowy. Pełni także funkcję prezesa stowarzyszenia Edukacja na miarę czasu. Nauczany przedmiot to
 
język polski.

Katarzyna Praszczak

Pani Katarzyna dba, by w naszej szkole mówiono pięknie po polsku, zgodnie z zasadami języka. Zwraca uwagę na akcentowanie i poprawną wymowę. Pełni również funkcję wychowawczyni klasy 8a. Nauczany przedmiot to
 
język polski.

Andrzej Paszun

Pan Andrzej nazywany jest przez uczniów mistrzem ciętej riposty. Starannie dba o to, aby uczniowie potrafili cieszyć się własną mową. Nauczany przedmiot to 
 
język polski.

Leszek Linmann

Pan Leszek jest nauczycielem, który potrafi oczarować uczniów i nauczycieli pięknym, kwiecistym językiem oraz znajomością niebywałych faktów z historii naszego państwa. Nauczany przedmiot to
 
historia.

Monika Szulta

Pani Monika uczy naszych uczniów o podstawach demokracji, zasadach i regułach rządzących światem polityki oraz przygotowuje młodzież do życia w rodzinie. Wspaniale pełni również funkcję wychowawcy klasy IIIA gimnazjum. Nauczane przedmioty to 
 
WOS i WDŻ.

 

 

 

Judyta Jańczak

Pani Judyta prowadzi lekcje religii w naszej szkole. Zajmuje się również wolontariatem. Nauczany przedmiot to

religia.

Dobrosława Rusek

Pani Dobrosława również prowadzi z uczniami lekcje religii. Zajmuje się także szkolnym kołem Caritas. Nauczany przedmiot to
religia.

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć