Konkursy

   • Nagłówek

   • Zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w konkursach i olimpiadach organizowanych przez Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach, Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz inne szkoły i placówki.


    Szczegóły dotyczące konkursów i olimpiad organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2016/2017 znajdziecie TUTAJ.

   • "Mój wymarzony zawód - zawody przyszłości"

   • SZKOLNY KONKURS
    NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
    "Mój wymarzony zawód - zawody przyszłości"

    Cele:

    wywołanie wśród uczniów refleksji na temat własnej kariery zawodowej oraz pogłębienie wiedzy o świecie zawodów;

    -  pogłębienie zainteresowań uczniów technologią informacyjną i stosowanie jej w praktyce.

    Sposób przygotowania prac:

    1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point.
    2. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
    3. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze).
    4. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną.
    5. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, klasę
    6.  Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
    7. Praca powinna zawierać charakterystykę zawodu według schematu

     - nazwa zawodu

    - opis pracy

    - warunki pracy

    - wymagane wykształcenie

    - wymagane cechy psychofizyczne i zdrowotne

    - możliwość zatrudnienia w naszym regionie

    Termin i organizator: Prezentację należy wykonać do 30 kwietnia 2017 roku i dostarczyć na płycie CD do Małgorzaty Tabały lub przesłać na adres gotaba@o2.pl

    Zasady oceny przygotowanych prac:

    Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród książkowych  dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów.
    Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, a także:

    1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji.
    2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
    3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
    4. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
    5. Techniczną poprawność wykonania prezentacji.

                        

                                                                             ZAPRASZAM  DO UDZIAŁU

     

     

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej