Aktualności

     • Nauczanie w dobie pandemii Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach

     • Dzień 12 marca 2020 r. okazał się wyjątkowo smutny.  Nasi uczniowie nie poszli do szkoły z powodu rozprzestrzeniającego się po świecie koronawirusa. Przymusowa kwarantanna była szokiem dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Jako nauczyciel z kilkunastoletnim doświadczeniem zostałem postawiony w zupełnie nowej, nieznanej mi sytuacji. Szukałem jakichkolwiek rozwiązań, które umożliwiłyby kontynuowanie nauczania. Zbliżał się przecież termin egzaminów klas ósmych. Pierwszym pomysłem, jaki się pojawił, było umieszczanie materiałów szkoleniowych na dysku wirtualnym, do którego dostęp mieli wszyscy uczniowie i nauczyciele. Było to dobre, choć krótkoterminowe rozwiązanie. Wielu nauczycieli już na tym etapie, z własnej inicjatywy, podjęło trudu nauczania zdalnego poprzez ogólnodostępne komunikatory. Nie wszystkie próby były udane. Z pomocą przyszedł pan Paweł Ołubiec, który zaproponował wprowadzenie nowych rozwiązań umożliwiających wirtualny kontakt z uczniem. Dzięki jego inspiracji pani dyrektor Danuta Konkol wyposażyła pracowników w specjalistyczne oprogramowanie, jakim  jest pakiet Office365 i aplikacja Microsoft Teams. Obecnie    w szkole wszyscy nauczyciele korzystają ze specjalnej platformy nauczania. Dzięki niej lekcje przebiegają sprawnie, a uczniowie mają stały kontakt ze swoimi nauczycielami. Było to bardzo ważne, zwłaszcza dla naszych najmłodszych uczniów z klas I-III oraz przedszkola, którzy po raz pierwszy od wielu dni mieli możliwość usłyszeć, a przede wszystkim zobaczyć swoje ukochane wychowawczynie. Po  kilku pierwszych zajęciach wiedziałem, że popularne „Teamsy” to najlepsze ogólnodostępne rozwiązanie. Bardzo pomógł mi w tym nauczyciel informatyki, pan Michał Piórkowski, który stał się szkolnym administratorem platformy Office365. Oprogramowanie to nie służyło nam jedynie do prowadzenia lekcji. Dzięki niemu organizowaliśmy też zdalne zebrania z rodzicami, rady pedagogiczne, szkoleniowe, zajęcia z uczniami wymagającymi dodatkowej pomocy.

      Rozwiązanie problemu oprogramowania było tylko pierwszym krokiem. Kolejna kwestia to dostęp naszych uczniów do sprzętu komputerowego. W czasach pandemii zdalna praca rodziców stała się czymś normalnym, a podczas lekcji dopuszczalne stało się również korzystanie przez dzieci z telefonów komórkowych. Jednak w wielu sytuacjach telefon nie mógł zastąpić komputera. Aby każdy mógł w pełni uczestniczyć w zajęciach on-line, pani dyrektor zdecydowała się na wypożyczenie rodzicom  wszystkim szkolnych laptopów. Z pomocą przyszła również Wójt Gminy Słupsk pani Barbara Dykier, która doposażyła naszych podopiecznych w tablety i laptopy.

      Wszystkie te działania służyć miały jedynie polepszeniu naszej pracy i wsparciu dzieci, które są dla nas najważniejsze. Jednak nawet najlepszy sprzęt i najnowocześniejsze oprogramowanie okazałoby się niewystarczające, gdyby nie pomoc ze strony rodziców. To dzięki ich zrozumieniu, zachętom oraz pomysłom mieliśmy okazję podnieść poziom naszego nauczania i poczuć, że nie jesteśmy w kwarantannie osamotnieni.

      Brakuje mi atmosfery panującej w naszej szkole, jednak wiem, że jeżeli teraz znajdziemy możliwe najlepsze rozwiązania pojawiających się problemów, to powrót do szkoły będzie o wiele mniej stresujący. Mam nadzieję, że spotkamy się we wrześniu, a czas pandemii, choć trudny, okaże się tylko próbą, z której wszyscy wyszliśmy bogatsi o nowe umiejętności i doświadczenia.

       

      Nauczyciel matematyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

      im. Czesława Miłosza w Siemianicach

      Marcin Chachuła-Domański.

       

     • Doradca zawodowy

     • Informuję, że w dniach 22.06.2020r. i 23.06.2020r. uczniowie mogą (po uprzednim zgłoszeniu się i przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem COVID-19, należy również uprzednio dostarczyć do szkoły uzupełnione oświadczenie rodziców o uczestnictwie w zajęciach dodatkowych) skorzystać bezpośrednio z pomocy doradcy zawodowego w logowaniu do szkół ponadpodstawowych, w  ZSP w sali informatycznej według harmonogramu.
       

      klasa 8a - 22.06.2020r.

      - 1 grupa w godz.14.00 - 15.00  według numeracji w dzienniku od 1 do 9
      - 2 grupa w godz.15.00 - 16.00 według numeracji w dzienniku od 10 do 18
       

      klasa 8b - 23.06.2020r.

      - 1 grupa w godz.14.00 - 15.00  według numeracji w dzienniku od 1 do 9
      - 2 grupa w godz.15.00 - 16.00 według numeracji w dzienniku od 10 do 18
       

      Termin dla klasy 8b może ulec zmianie jeżeli zgłosi się mniejsza ilość osób, o czym poinformuję na librusie.
       

      Dokumenty do szkół ponadpodstawowych można złożyć zarówno w formie papierowej w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej na podaniu, bądź w formie elektronicznej (zeskanowane dokumenty można przesłać na skrzynkę e-mail szkoły). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych proszę o kontaktowanie się doradcą zawodowym poprzez librusa lub na platformie Teams.

      doradca zawodowy Małgorzata Tabała

      Dyrektor szkoły,
      Danuta Konkol

     • Elżbieta Zięciak [*]

     • Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu dzisiejszym zmarła wieloletnia nauczyciela naszej szkoły Pani Elżbieta Zięciak. Wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia rodzinie składają dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rada rodziców i cała społeczność uczniowska.

     • Wiwat Maj, Trzeci Maj !!!

     • 229 lat temu, 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli w Polsce. Według historyków Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Ich zdaniem Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. , 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r. .Uchwalenie Konstytucji 3 Maja odbiło się szerokim echem w całej Europie.

      "Po 3 maja król Stanisław August Poniatowski przeżywał okres swej największej popularności, autentycznego uwielbienia dla „ojca ojczyzny”, a także poklasku oświeconej Europy”  - pisze historyk prof. Jerzy Michalski

      „Ustawa Rządowa (...) była przedmiotem podziwu światłych środowisk europejskich jako druga ustawa tego rodzaju na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, uchwalonej w roku 1787. Mimo jej unicestwienia pozostawiła ważne przesłanie dla Polaków na przyszłość, jak osiągać bez przemocy porozumienie w podstawowych dla dobra publicznego sprawach” - pisze prof. Piotr Ugniewski

      Święto narodowe uchwalono 1919 roku. Po wojnie władze komunistyczne zabroniły jego obchodów. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono jednak w 1990 roku. Obecnie to dla Polaków dzień wolny od pracy, w którym mogą brać udział w różnych uroczystościach i paradach. Niestety 3 Maja 2020 będzie inny niż wcześniejsze. Wszystko to przez zakaz zgromadzeń publicznych spowodowany epidemią koronawirusa. Wszelkie planowane wcześniej wydarzenia zostały odwołane.

      Święto Konstytucji można dobrze spędzić w domowym zaciszu. Warto dzień wcześniej wywiesić flagę - 2 dzień maja to dla Polaków Dzień Flagi. Można to zrobić w oknach lub na balkonach. Dobrym pomysłem jest też na przykład seans filmów o historii naszego kraju z najmłodszymi, czy zorganizowanie quizów i gier przy rodzinnym stole.

     • 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

     • Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto państwowe, ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Obchodzimy je w całym kraju 2 maja.

       

      Flaga jest – obok godła – naszym najwyższym symbolem narodowym. Symbolem wolnego    i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza jej granicami. Łączy Polaków          w kraju i za granicą. Jest widocznym i wymownym znakiem naszych najcenniejszych wartości.

       

      Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni dziejów. W pradawnych wierzeniach Słowian biel oznaczała wodę, czystość i cnoty moralne; czerwień – ogień, odwagę                   i waleczność. Dlatego te barwy dominowały w kolorystyce słowiańskich strojów, uzbrojenia, dekoracji wnętrz, a nawet grobowców.

       

      Biel i czerwień jako barwy narodowe pojawiły się po raz pierwszy 3 maja 1972 roku podczas uroczystych obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji. Wówczas wszystkie warszawskie damy ubrały białe suknie przepasane czerwonymi szarfami.

       

      Warto wiedzieć, że geneza polskiej flagi wywodzi się z barw herbu Królestwa Polskiego         i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i Pogoni – czyli rycerza galopującego na koniu – który jest godłem Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych.

       

      Polskie barwy narodowe oficjalnie ustalił Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku.

       

       

      Mimo że nie mogliśmy uczcić naszych świąt narodowych całą społecznością szkolną, pamiętamy o tych ważnych dla nas dniach.

     • 1 MAJA!

     • 1 maja Święto Pracy

      16 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

       

      Kochani Uczniowie!

       

      W tym roku nie mamy możliwości przypomnienia Wam, dlaczego święta majowe są tak ważne dla naszego narodu. Zawsze o tej porze oglądaliście przedstawienie związane z obchodami 1, 2 i 3 maja. Tym razem możemy przekazać Wam wiadomości o tych wydarzeniach jedynie poprzez słowo pisane. Wiemy, jak ważna jest pamięć o historii, dlatego prosimy – przeczytajcie informacje o świętach majowych, które będą się ukazywały na stronie fb naszej szkoły.

       

      1 maja 2020 roku tradycyjnie przypadnie Święto Pracy, inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Choć święto to obchodzone jest w Polsce od 1890 roku, to jednak nadal nie wszyscy wiedzą, skąd się wzięło i w jakich okolicznościach powstało.


      1 maja 2020 - Święto Pracy- co to za święto?


      Data Święta Pracy jest stała, dlatego święto to rokrocznie przypada w tym samym terminie, czyli 1 maja. W 2020 Święto Pracy wypadnie w piątek. Jest to dzień ustawowo wolny. Oznacza to, że w tym terminie zamknięte będą wszystkie szkoły, urzędy, placówki pocztowe, większe supermarkety, galerie handlowe itd.
       

      Święto Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, które obchodzone jest rokrocznie 1 maja, począwszy od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 r. Wprowadzone zostało przez II Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago.

      W 1886 roku właściciel firmy McCormick Harvester postanowił zmodernizować swój zakład. W tym celu zwolnił wszystkich pracowników, a na ich miejsce zatrudnił nowe osoby. Od 1 maja przez kilka kolejnych dni trwały protesty byłych pracowników. W chwili przemówienia jednego z uczestników strajku policja zaatakowała protestujących, mimo, że byli oni nastawieni pokojowo. To właśnie wtedy doszło do masakry, która przeszła do historii jako Haymarket Riot 1886. Demonstracja została nazwana "Kampanią na rzecz 8-godzinnego dnia pracy". Kilka lat po tych wydarzeniach ustalono, że 1 maja będzie dniem upamiętniającym strajk, który miał miejsce w Chicago.


      Jak obchodzimy 1 maja w Polsce?

       

      Pierwsze obchody Święta Pracy w Polsce miały miejsce w 1890 roku i niejednokrotnie odbywały się wbrew woli zaborców. W 1950 roku, rząd komunistyczny nadał dniu 1 maja status święta państwowego. W ten sposób 1 maja stał się dniem wolnym od pracy. W czasach PRL-u w tym terminie organizowano liczne pochody z obowiązkowymi "szturmówkami". W latach 80. demonstracje pierwszomajowe organizowała podziemna Solidarność (w opozycji do oficjalnych obchodów).
      Obecnie w wielu miastach w Polsce odbywają się marsze, pochody oraz uroczystości związane ze Świętem 1 Maja. Dla wielu osób to także doskonała okazja do zwrócenia uwagi na problematykę braku pracy, niskiej płacy czy nierówności na rynku pracy.


       1 maja - 16 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

       

      1 maja 2004 roku Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej.  Od tego momentu mija już 16 lat. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Rządy państw Europy Środkowej traktowały integrację ze strukturami europejskimi jako ostateczne przełamanie istniejącego w latach 1945–1989 dwubiegunowego podziału kontynentu na konkurujące i wrogie obozy ideologiczno-polityczne. Jako członkowie UE korzystamy z licznych dotacji na rzecz rozwoju państwa. Unia Europejska także chroni nasze podstawowe prawa polityczne, społeczne i gospodarcze.

       

     • PROJEKT - ZDALNA SZKOŁA

     • Gmina Słupsk otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w postaci laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt zostanie przekazany do gminnych szkół i będzie przeznaczony do nauki zdalnej dla uczniów. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 79.335,00 zł. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach również otrzymał takie dofinansowanie.

      Plakat(1).pdf

      Zarzadzenie(1).pdf​​​​​​​


     • FINAŁ WOŚP W SIEMIANICACH!

     • Już w niedzielę 12. stycznia 2020 o godzinie 14.00 w sali widowiskowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach przy udziale Gmina Słupsk oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk odbędzie się XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy WOŚP

      W programie: Świtezianki, Iskierki; Pokaz magii – iluzjonista Bartosz Szubert; chór Pasjonata; Zeppelinki; Bierkowianki; Iskierki (kabaret+piosenki) i otwarta scena muzyczna

      Ponadto: nauka udzielania pierwszej pomocy – OSP Krępa Słupska; pokaz wozu strażackiego- OSP Krępa Słupska, malowanie twarzy, strefa gastronomiczna, kącik artystyczny, kącik gier z harcerzami- Harcerze ze świetlicy w Siemianicach

      ZŁAPMY WIATR W ŻAGLE DLA RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI

     • ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

     • W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS uczniowie klas ósmych wykonali plakaty informacyjne, których treść dotyczyła głównie profilaktyki HIV. Na przygotowanych pracach pojawił się również symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS – czerwona kokardka.

     • NOC FILMOWA W SIEMIANICACH

     • Jak się okazało, wśród uczniów naszej szkoły istnieje niezwykle liczna grupa fanów Gwiezdnych Wojen. W akcij charytatywnej zorganizowanej przez naszych nauczycieli, Marcina Chachułę-Domańskiego i Michała Piórkowskiego, udział wzięło 58 młodych padawanów. Podczas ponad siedmiogodzinnego seansu oglądaliśmy wspólnie pierwsze trzy części sagi Gwiezdnych Wojen: Mroczne Widmo, Wojny Klonów oraz Zemstę Sithów. Udało nam się zebrać kwotę 425 zł, którą przeznaczyliśmy na pomoc biednym rodzinom w okresie świątecznym. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszej zbiórki.

     • WYKŁAD NA TEMAT: PROFILAKTYKA HIV/AIDS

     • W związku z obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem AIDS uczniowie klas siódmych wysłuchali wykład na temat: Profilaktyka HIV/AIDS prowadzonego przez specjalistę z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku. Celem tego spotkania było uświadomienie młodzieży z jakimi zagrożeniami spotkać się mogą na swojej drodze życiowej. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pomoże im uniknąć niebezpiecznych zagrożeń zdrowotnych jakim jest mi. in. choroba AIDS.

       

      Zapraszamy do galerii.

     • WIZYTA WIELOKROTNEJ MISTRZYNI POLSKI W BOKSIE

     • 28 listopada 2019 roku naszą szkołę odwiedziła Pani Kinga Ruszczyńska - Pluta, wielokrotna mistrzyni Polski w boksie. Bardzo dziękujemy, że Pani Kinga przyjęła zaproszenie i odwiedziła naszych uczniów 

      Zapraszamy do galerii.

     • LEKCJE Z EDUKATOREM PAŃSTWOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPSKU, DOTYCZĄCE SZKODLIWOŚCI DOPALACZY I E-PAPIEROSÓW

     • 29.11. w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki, w kl. VI odbyły się lekcje z edukatorem Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Słupsku, dotyczące szkodliwości dopalaczy i e-papierosów.

      E-papierosy to produkt nowy, którego długotrwałych skutków (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) jeszcze nie znamy. Mało kto pamięta, że początkowo tradycyjnych papierosów nie kojarzono z jakimikolwiek następstwami chorobowymi. Prowadzone od kilku lat badania coraz częściej dowodzą, że palenie e-papierosów nie jest bezpieczne dla organizmu. Niektóre składniki e-papierosów, dopuszczone do użytku np. w przemyśle spożywczym, stają się toksyczne, kiedy są wdychane po podgrzaniu.

      Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia, ponieważ nie wiadomo, co tak naprawdę się w nich znajduje. Obok nowo wytwarzanych substancji toksycznych, o niezbadanym ryzyku zdrowotnym, w „dopalaczach” może być wiele zanieczyszczeń, które potęgują ich szkodliwość. Używanie tych produktów może doprowadzić do utraty przytomności, trwałego uszkodzenia mózgu i narządów wewnętrznych organizmu (serca, nerek), a także zgonu. Nawet jednorazowe użycie dopalaczy może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, a niekiedy nawet do śmierci.

      Zapraszamy do galerii.

     • AKCJA "HAZARD? NIE, DZIĘKUJĘ!"

     • W dniu 27 listopada, uczniowie klas 8 wzięli udział w prelekcji w ramach akcji informacyjnej "Hazard? Nie, dziękuję!". Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacji uczniów i zwrócenie uwagi na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród młodzieży, na problemy, które wynikają z ich uprawiania oraz na konsekwencje prawne związane z udziałem i oferowaniem nielegalnych gier hazardowych.

      Zapraszamy do galerii :)

     • "NA NAŁOGI WYSTAW ROGI"

     • We wtorek klasy trzecie brały udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistę p. Michała Bujarskiego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku. Uczniowie dowiedzieli się co to jest profilaktyka i wspólnie uczyli się podejmowania decyzji dotyczących konkretnych zachowań, rozstrzygali problemy i podejmowali odpowiedzialne decyzje.

       

      Zapraszamy do galerii.

     • PRZEDSTAWIENIE TEATRU EDUKACJI I PROFILAKTYKI "MASKA"

     • Dnia 21.11.2019 aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" zaprezentowali uczniom klas 0-III spektakl pt. "Na misiowych urodzinach - najważniejsza jest rodzina". Przedstawienie opowiada o rodzinie, którą nie tylko tworzą jej członkowie. Szczególnie zwrócono uwagę młodych widzów na relacje, więzi i uczucia łączące rodzinę. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w przedstawieniu współorganizując misiowe urodziny. Przedstawienie niosło ze sobą ważny przekaz, że rodzina jest najważniejsza.

      Zapraszamy do galerii.

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
   • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
   • +48 59 8471856
   • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk Poland
   • NIP 839-28-15-823
   • Numer konta szkoły: BNP Paribas 88 1600 0003 1852 7297 3000 0001
  • Logowanie

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia