Zajęcia dodatkowe

    • Nagłówek

    • Zajęcia dodatkowe są szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz możliwością spędzenia czasu w atrakcyjny sposób. To doskonała okazja, aby wspierać kilkulatka w poszukiwaniu zainteresowań i pasji, wzmacniać wiarę we własne możliwości. Dlatego też w naszym przedszkolu prowadzony jest szereg zajęć wspierających rozwój dzieci:
     • Język angielski - 2 razy w tygodniu we wszystkich grupach
     • Zajęcia rytmiczne dla wszystkich grup (z wykorzystaniem pianina)
     • Religia - grupa III
     • Zajęcia logopedyczne
     • Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej - raz w tygodniu we wszystkich grupach


      

     ZAJĘCIA DODATKOWE

      

     JĘZYK ANGIELSKI

     Zajęcia z języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 30 minut. Oprócz tego, dzieci codziennie mają okazję do komunikowania się w języku obcym, ponieważ jest on używany w sytuacjach codziennych oraz często wykorzystywany podczas codziennych zajęć.

     Zajęcia prowadzone są w oparciu o urozmaicone ćwiczenia, które angażują uwagę i wyobraźnię dzieci, a także rymowanki, piosenki, gry i zabawy, które stymulują ich rozwój językowo-emocjonalny. Atrakcyjne materiały (pacynki, plakaty, historyjki obrazkowe, kolorowe karty pracy) wykorzystywane podczas zajęć umożliwiają dzieciom przyswajanie języka w sposób dostosowany do ich indywidualnych potrzeb, wynikających z ich stylu uczenia się.

     Przedszkolaki na lekcjach języka angielskiego rozwijają umiejętności interpersonalne, ucząc się pracować w grupie oraz przestrzegając reguł w zabawach i grach. Najczęstszą formą zajęć z języka angielskiego jest czas spędzany w kole. Jest to ćwiczenie w grupie, w trakcie którego dzieci siadają razem i starają się lepiej zrozumieć siebie i kolegów. Inną formą, wykorzystywaną podczas zajęć jest praca z kartami pracy opracowanymi odpowiednio dla potrzeb realizowanego tematu.

     Tematy poruszane podczas zajęć z języka angielskiego są zawsze bliskie doświadczeniom dzieci. Bohater przedstawiony w formie kolorowej pacynki przeżywa przygody, w których dzieci nieświadomie przyswajają sobie nowe słownictwo i osłuchują się z brzmieniem języka. Sytuacje dydaktyczne kreowane są spontanicznie i angażują do zabawy wszystkie dzieci, nawet te, które są z natury nieśmiałe i skryte.

     Głównym celem nauczania języka angielskiego w przedszkolu jest kształtowanie pozytywnego stosunku do języka angielskiego tak, by w przyszłości stał się on dla nich dobrze znany i chętnie wykorzystywany.


      

     RYTMIKA, TANIEC, ŚPIEW, GRA NA INSTRUMENTACH

     Rytmika to zajęcia wprowadzające dzieci w świat  muzyki, dźwięków, poznania zmysłowego i wrażliwości estetycznej. Dzieci noszą w sobie muzykę spontaniczną, dlatego na zajęciach muzycznych pomagamy ją ujawnić. Dzięki temu czynimy je nie tylko istotami lepszymi i szlachetniejszymi, lecz również bardziej szczęśliwymi.

     Już w VI w. p.n.e. Shu-Ching powiedział: „Do zmieniania ludzi, ich zachowania się i zwyczajów nie ma lepszego środka jak muzyka”. Liczne wyniki badań dotyczące umuzykalnienia niemowląt, począwszy od okresu prenatalnego, potwierdziły dobroczynny wpływ muzyki na rozwój ogólny dziecka.

     W naszym przedszkolu pracujemy metodami:

     - E.J. Dalcroze`a,

     - K.Orffa

     - B. Strauss

     Wychowanie muzyczne dokonuje się poprzez rożne formy aktywności: śpiew, grę na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie muzyki i słuchanie jej. Formy te rozwijają i kształcą zdolności wykonawcze, zdolności percepcji, wrażliwość na muzykę. Zaspokajają bieżące potrzeby estetyczne dzieci, przygotowują do percepcji muzyki poważnej, stwarzają możliwość bezpośredniego kontaktu dziecka z muzyką poważną, z muzyką, której samo jeszcze nie może wykonać.

     Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością.


      

     ZAJĘCIA SPORTOWE NA SALI GIMNASTYCZNEJ I BOISKU

     Zajęcia sportowe w przedszkolu odbywają się na dużej sali gimnastycznej oraz boisku. Podczas zajęć dzieci mają okazję brać udział w zabawach i grach ruchowych z wykorzystaniem piłek, szarf, woreczków, płotków, słupków i innych przyrządów gimnastycznych wspierających rozwój ruchowy.

     Zajęcia sportowe sprawiają dzieciom ogromną radość, gdyż potrzeba ruchu u dzieci na etapie edukacji przedszkolnej jest bardzo duża. Zaspokojenie tej potrzeby daje możliwość późniejszego skupienia się na innych aktywnościach, w tym intelektualnych.

     Zabawy ruchowe prowadzone na sali gimnastycznej są przygotowaniem do społecznego współdziałania, uczą dziecko przystosowania się do zasad i reguł panujących w zespole, a także wdrażają do przestrzegania dyscypliny.


      

     ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

     Terapią logopedyczną w naszym przedszkolu są objęte dzieci 5-letnie. Dzieci młodsze (3,4-letnie) będą spotykały się z logopedą podczas grupowych zajęć profilaktycznych. Zadaniem logopedy jest nie tylko dbałość o poprawne wybrzmiewanie poszczególnych głosek, ale także poprawną artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania. W postępowaniu diagnostycznym posługuję się Kwestionariuszem Badania Mowy G. Billewicz, B. Zioło. Ponadto wykonuję badanie sprawności narządów aparatu artykulacyjnego i orientacyjne badanie słuchu.

     Podczas terapii dzieci wykonują następujące ćwiczenia:

     - ćwiczenia oddechowe: wyrabianie prawidłowego oddechu przez nos, wydłużanie fazy wydechowej;

     - ćwiczenia motoryczne zmierzające do wywołania poszczególnych głosek;

     - słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, ćwiczenia słuchu fonematycznego, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych;

     - artykulacyjne: wywoływanie poszczególnych głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy i innych tekstów z nasileniem głoski ćwiczonej, aż do uzyskania poprawnej wymowy w swobodnych wypowiedziach;

     - leksykalne: rozwijanie zasobu słownictwa poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, wysłuchanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne.


      

     INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ŚWIAT TĘCZĄ MALOWANY”

     W naszym przedszkolu realizujemy innowację plastyczną „Świat Tęczą Malowany” autorstwa pani Agaty Sztark - nauczycielki w naszej szkole podstawowej. Innowacja ta zakłada ekspresję twórczą dzieci poprzez prace plastyczne wykonywane za pomocą niekonwencjonalnych technik.

      

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej