Nawigacja

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu na Grafikę Komputerową – pt. ,,Komputerowa pisanka”

1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych związanych z Wielkanocą, rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz informatycznych u dzieci.

2. Format pracy – A 4, orientacja pionowa.

3. Technika pracy – grafika komputerowa.

4. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach.

5. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

6. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7 – 10 lat.
(rok urodzenia 2009, 2010, 2011, 2012).

7. Każde dziecko może wykonać 1 pracę.

8. Prace zbiorowe oraz przesłane drogą elektroniczną nie będą oceniane.

 

9. Prace należy wykonać w edytorze Paint, niedozwolone jest wykorzystanie

( kopiowanie) gotowych elementów lub ich części ( gify, cliparty, fotomontaże, itp.)

10. Praca na odwrocie powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nazwę i adres placówki, e - mail placówki,  imię i nazwisko  nauczyciela – opiekuna artystycznego.

11. Wydrukowane prace – format kartki A 4 –  należy dostarczyć do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Siemianicach  do dnia 22 marca 2019 r.   (ostateczna data wpływu prac do organizatorów).

12. Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników – do dnia 19  kwietnia 2019 r. na stronie www.zssiemianice.pl

13. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.

Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia  (załącznik 1) prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych podopiecznego, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

14. Postanowienia jury są ostateczne.

15. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu.         

 

 

                     Zapraszamy !

      Adres do korespondencji:

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Czesława Miłosza

w Siemianicach  k/ Słupska

ul. Słupska 42

76 200 Słupsk


Załącznik 1 - Zgoda opiekunów prawnych

 

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć