Nawigacja

Oddział "zerowy"


Szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi Punkt Przedszkolny


Punkt Przedszkolny w Siemianicach

 

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”
Robert Fulghum

OTO NASZE PRZEDSZKOLE

SALA BIEDRONEK


 

SALA MISIÓW


 

SALA TYGRYSKÓW


 

PLAC ZABAW


 

SZATNIA

 


SALA GIMNASTYCZNA

 


BOISKO ORLIK

 

Praca wychowawcza w Punkcie Przedszkolnym odbywa się zgodnie z nową Podstawą Programową wychowania przedszkolnego MEN oraz programem zatwierdzonym przez dyrektora placówki. 

 

Kolorowy start to kompleksowy cykl dla wszystkich etapów edukacji – od trzylatka po sześciolatka – którego autorem jest znana i ceniona przez nauczycieli wychowania przedszkolnego Wiesława Żaba-Żabińska.

Cykl jest odpowiedzią na zmiany zachodzące obecnie w polskiej oświacie i został opracowany tak, aby korzystać mogły z niego zarówno najmłodsze przedszkolaki, jak i pięcio- oraz sześciolatki. Tym, co wyróżnia go na tle innych propozycji, są dodatkowe zeszyty przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia, a także Książka zachęcająca do pracy grupowej.
 
Pakiet Kolorowy start. Trzylatek to pierwsza część cyklu zbieżna tematycznie z poziomem trzylatków i starszych przedszkolaków. Dzieciom rozpoczynającym swoją edukacyjną przygodę w nabywaniu nowych doświadczeń i rozwijaniu umiejętności towarzyszą główni bohaterowie cyklu trzyletnia Lena i jej psotny jamniczek Laluś. 
Kolorowy start. Pakiet czterolatka to drugi poziom cyklu, powiązany tematycznie z poziomem przeznaczonym dla trzylatków oraz pięcio- i sześciolatków. Bohaterami pakietu jest znana z cyklu dla trzylatków dziewczynka Lena, jej psotny jamniczek Laluś i rudowłosy kolega Mikołaj. 
Kolorowy start 5-6- latek.  Koncepcja pakietu oparta jest na aktywności w ujęciu transgresyjnym, która w tym przypadku oznacza poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, podejmowanie czynności niekonwencjonalnych i ustalanie wewnętrznych motywów działania. Bohaterami pakietu są dzieci z grupy przedszkolnej, które indywidualnie i wspólnie bawią się i pracują.
Kolorowy start z plusem to kontynuacja bestsellerowego pakietu, przeznaczona dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym. - Koncepcja pakietu oparta jest na aktywności w ujęciu transgresyjnym, która w tym przypadku oznacza poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, podejmowanie czynności niekonwencjonalnych i ustalanie wewnętrznych motywów działania. - Bohaterami cyklu są przedszkolaki Lenka, właścicielka psotnego jamnika Lalusia, jej rudowłosy kolega Mikołaj oraz pozostałe dzieci z grupy, które wspólnie bawią się i pracują.
 

W pracy z dzieckiem stosujemy różne metody

Kinezjologia Edukacyjna jest metodą wspierania naturalnego rozwoju i procesów uczenia się opracowaną przez dr Paula Dennison'a. Jej podstawy teoretyczne oparte są na założeniu trójwymiarowości funkcjonowania mózgu w wymiarach: lateralności, skupienia i ześrodkowania oraz założeniu, że skuteczność uczenia się uzależniona jest od współpracy między lewą i prawą półkulą mózgu.


Sojusz metod

Dotyczy przede wszystkim nauki czytania w przedszkolu. Jednak zastosowanie wielostronnych ćwiczeń o zróżnicowanym charakterze prowadzi do stymulacji wszystkich sfer rozwoju małego dziecka. Łatwy i pewny sposób nauki czytania dla dzieci od trzech do sześciu lat, oparty jest na dwóch zasadniczych elementach: czytanie globalne w zabawach ruchowych i tzw. stolikowych na wzór metod anglojęzycznych oraz czytanie analityczno-syntetyczne z zastosowanie propozycji metodycznej Ireny Majchrzak.


Pedagogika zabawy

Zabawy i gry wyzwalające aktywność i integrujące grupę. Wybiera ona z repertuaru zabaw tradycyjnych, terapeutycznych tylko te, które spełniają określone zasady, a zwłaszcza: zapewniają dobrowolność uczestnictwa, uwzględniają wszystkie poziomy komunikowania, uznają pozytywne przeżycia, jako wartość i unikają rywalizacji.


Pedagogika zabawy – metody KLANZA

Efektem stosowania naszej metody jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do pozytywnych zmian w rodzinie, środowisku zawodowym. Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicone propozycje, które mogą ożywić tradycyjne nauczanie: • zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion, powierzchownych cech osób, z którymi rozpoczynamy naukę, 
• zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne, 
• zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych członków grupy, 
• metody, określane czasami jako gry dydaktyczne, polegające na przedstawianiu określonych treści w formie zagadkowego problemu i poszukiwaniu rozwiązań według proponowanych reguł, 
• gry dyskusyjne, polegające na analizowaniu określonego problemu z różnych stron, z włączeniem doświadczenia i dotychczasowej wiedzy uczestników, 
• metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, sygnalizujące indywidualną reakcję i odczucia poszczególnych uczestników, 
• działania parateatralne – polegająca na wykorzystaniu gry z podziałem na role jako wstęp do omówienia problemu, 
• zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań, 
• zabawy integrujące dużą grupę, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę dla dużych grup, bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych i kilku zwycięzców.


Metoda C.Orffa i R.Labana

To zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo- wzrokowo- ruchowej, w której wykorzystuje się muzykę i układy ruchowe inicjowane spontanicznie przez dzieci.


Bezpłatne zajęcia dodatkowe

• Język angielski – 2 razy w tygodniu we wszystkich grupach
• Zajęcia rytmiczne dla wszystkich grup (z wykorzystaniem pianina) 
• Religia – grupa III
• Zajęcia logopedyczne 
• Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

 

 

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć