Tekst

    • Oddział "zerowy"


    • Szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi Punkt Przedszkolny


     Punkt Przedszkolny w Siemianicach

      

     „Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”
     Robert Fulghum

     OTO NASZE PRZEDSZKOLE

     SALA BIEDRONEK


      

     SALA MISIÓW


      

     SALA TYGRYSKÓW


      

     PLAC ZABAW


      

     SZATNIA

      


     SALA GIMNASTYCZNA

      


     BOISKO ORLIK

      

     Praca wychowawcza w Punkcie Przedszkolnym odbywa się zgodnie z nową Podstawą Programową wychowania przedszkolnego MEN oraz programem zatwierdzonym przez dyrektora placówki. 

      

     Kolorowy start to kompleksowy cykl dla wszystkich etapów edukacji – od trzylatka po sześciolatka – którego autorem jest znana i ceniona przez nauczycieli wychowania przedszkolnego Wiesława Żaba-Żabińska.

     Cykl jest odpowiedzią na zmiany zachodzące obecnie w polskiej oświacie i został opracowany tak, aby korzystać mogły z niego zarówno najmłodsze przedszkolaki, jak i pięcio- oraz sześciolatki. Tym, co wyróżnia go na tle innych propozycji, są dodatkowe zeszyty przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia, a także Książka zachęcająca do pracy grupowej.
      
     Pakiet Kolorowy start. Trzylatek to pierwsza część cyklu zbieżna tematycznie z poziomem trzylatków i starszych przedszkolaków. Dzieciom rozpoczynającym swoją edukacyjną przygodę w nabywaniu nowych doświadczeń i rozwijaniu umiejętności towarzyszą główni bohaterowie cyklu trzyletnia Lena i jej psotny jamniczek Laluś. 
     Kolorowy start. Pakiet czterolatka to drugi poziom cyklu, powiązany tematycznie z poziomem przeznaczonym dla trzylatków oraz pięcio- i sześciolatków. Bohaterami pakietu jest znana z cyklu dla trzylatków dziewczynka Lena, jej psotny jamniczek Laluś i rudowłosy kolega Mikołaj. 
     Kolorowy start 5-6- latek.  Koncepcja pakietu oparta jest na aktywności w ujęciu transgresyjnym, która w tym przypadku oznacza poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, podejmowanie czynności niekonwencjonalnych i ustalanie wewnętrznych motywów działania. Bohaterami pakietu są dzieci z grupy przedszkolnej, które indywidualnie i wspólnie bawią się i pracują.
     Kolorowy start z plusem to kontynuacja bestsellerowego pakietu, przeznaczona dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym. - Koncepcja pakietu oparta jest na aktywności w ujęciu transgresyjnym, która w tym przypadku oznacza poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, podejmowanie czynności niekonwencjonalnych i ustalanie wewnętrznych motywów działania. - Bohaterami cyklu są przedszkolaki Lenka, właścicielka psotnego jamnika Lalusia, jej rudowłosy kolega Mikołaj oraz pozostałe dzieci z grupy, które wspólnie bawią się i pracują.
      

     W pracy z dzieckiem stosujemy różne metody

     Kinezjologia Edukacyjna jest metodą wspierania naturalnego rozwoju i procesów uczenia się opracowaną przez dr Paula Dennison'a. Jej podstawy teoretyczne oparte są na założeniu trójwymiarowości funkcjonowania mózgu w wymiarach: lateralności, skupienia i ześrodkowania oraz założeniu, że skuteczność uczenia się uzależniona jest od współpracy między lewą i prawą półkulą mózgu.


     Sojusz metod

     Dotyczy przede wszystkim nauki czytania w przedszkolu. Jednak zastosowanie wielostronnych ćwiczeń o zróżnicowanym charakterze prowadzi do stymulacji wszystkich sfer rozwoju małego dziecka. Łatwy i pewny sposób nauki czytania dla dzieci od trzech do sześciu lat, oparty jest na dwóch zasadniczych elementach: czytanie globalne w zabawach ruchowych i tzw. stolikowych na wzór metod anglojęzycznych oraz czytanie analityczno-syntetyczne z zastosowanie propozycji metodycznej Ireny Majchrzak.


     Pedagogika zabawy

     Zabawy i gry wyzwalające aktywność i integrujące grupę. Wybiera ona z repertuaru zabaw tradycyjnych, terapeutycznych tylko te, które spełniają określone zasady, a zwłaszcza: zapewniają dobrowolność uczestnictwa, uwzględniają wszystkie poziomy komunikowania, uznają pozytywne przeżycia, jako wartość i unikają rywalizacji.


     Pedagogika zabawy – metody KLANZA

     Efektem stosowania naszej metody jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do pozytywnych zmian w rodzinie, środowisku zawodowym. Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicone propozycje, które mogą ożywić tradycyjne nauczanie: • zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion, powierzchownych cech osób, z którymi rozpoczynamy naukę, 
     • zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne, 
     • zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych członków grupy, 
     • metody, określane czasami jako gry dydaktyczne, polegające na przedstawianiu określonych treści w formie zagadkowego problemu i poszukiwaniu rozwiązań według proponowanych reguł, 
     • gry dyskusyjne, polegające na analizowaniu określonego problemu z różnych stron, z włączeniem doświadczenia i dotychczasowej wiedzy uczestników, 
     • metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, sygnalizujące indywidualną reakcję i odczucia poszczególnych uczestników, 
     • działania parateatralne – polegająca na wykorzystaniu gry z podziałem na role jako wstęp do omówienia problemu, 
     • zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań, 
     • zabawy integrujące dużą grupę, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę dla dużych grup, bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych i kilku zwycięzców.


     Metoda C.Orffa i R.Labana

     To zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo- wzrokowo- ruchowej, w której wykorzystuje się muzykę i układy ruchowe inicjowane spontanicznie przez dzieci.


     Bezpłatne zajęcia dodatkowe

     • Język angielski – 2 razy w tygodniu we wszystkich grupach
     • Zajęcia rytmiczne dla wszystkich grup (z wykorzystaniem pianina) 
     • Religia – grupa III
     • Zajęcia logopedyczne 
     • Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

      

      

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej