Retoryka drogą do sukcesu

    • Nagłówek

    • „Retoryka drogą do sukcesu" to innowacja, która powstała z myślą o przyszłości każdego ucznia. To sztuka poprawnego mówienia, dyskutowania, myślenia, zapamiętywania, skutecznego przekonywania. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1h).

     Głównym celem programu jest to, by gimnazjaliści potrafili skutecznie komunikować się z otoczeniem, sprawnie negocjować, w dobrych zamiarach stosować perswazję, w przyszłości umieli dla siebie znaleźć dobrą pracę. Kształtowanie wśród uczniów kultury retorycznej zaowocuje ich sukcesami w dorosłym życiu.

     Cele szczegółowe retoryki:

     - sprawne i poprawne mówienie / pisanie różnych gatunków mówcy zgodnie z zasadami kompozycji,
     - umiejętność operowania głosem, dykcja, zapamiętywanie tekstów,
     - dokonywanie w wypowiedzi poprawnego definiowania argumentowania, wnioskowania i rozumienia (wprowadzenie elementów logiki),
     - nauczanie elementów zasad prowadzenia sporów i polemik,
     - wykształcenie umiejętności sprawnego negocjowania, perswazji (reklama, propaganda),
     - wyrobienie w uczniu postawy asertywnej,
     - poprawne wypowiadanie się na różne tematy podczas wystąpień przed kamerą, w wywiadach radiowych, stosowanie gestykulacji, mimiki.

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej