Nawigacja

„Retoryka drogą do sukcesu" to innowacja, która powstała z myślą o przyszłości każdego ucznia. To sztuka poprawnego mówienia, dyskutowania, myślenia, zapamiętywania, skutecznego przekonywania. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1h).

Głównym celem programu jest to, by gimnazjaliści potrafili skutecznie komunikować się z otoczeniem, sprawnie negocjować, w dobrych zamiarach stosować perswazję, w przyszłości umieli dla siebie znaleźć dobrą pracę. Kształtowanie wśród uczniów kultury retorycznej zaowocuje ich sukcesami w dorosłym życiu.

Cele szczegółowe retoryki:

- sprawne i poprawne mówienie / pisanie różnych gatunków mówcy zgodnie z zasadami kompozycji,
- umiejętność operowania głosem, dykcja, zapamiętywanie tekstów,
- dokonywanie w wypowiedzi poprawnego definiowania argumentowania, wnioskowania i rozumienia (wprowadzenie elementów logiki),
- nauczanie elementów zasad prowadzenia sporów i polemik,
- wykształcenie umiejętności sprawnego negocjowania, perswazji (reklama, propaganda),
- wyrobienie w uczniu postawy asertywnej,
- poprawne wypowiadanie się na różne tematy podczas wystąpień przed kamerą, w wywiadach radiowych, stosowanie gestykulacji, mimiki.

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć