Nawigacja

Agata Sztark

Tak!!! Nasza szkoła ma panią "od biblioteki". Pani Agata kocha książki i o każdej z nich mogłaby opowiedzieć jakąś ciekawą historię. Dba o to, by w szkolnej bibliotece lektury były zawsze na swoim miejscu, a uczniowie nie zapominali o tym, że w pierwszej kolejności czytać należy książki, a nie strony internetowe.
 
biblioteka

Renata Wojdziak

Pani Renata organizuje i udziela różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 
pedagog

Agnieszka Szydło

Pani Agnieszka to specjalista zajmujący się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem.
 
logopeda

Maria Nowak

Pani Maria to specjalista dbający o prawidłową wymowę wielu trudnych dla dzieci głosek. Pomaga dzieciom w nauce i korygowaniu zaburzeń wymowy.

logopeda

Małgorzata Tabała

Pani Małgorzata doradza uczniom i ich rodzicom najlepsze kierunki rozwoju dla młodego człowieka.
 
doradca zawodowy

Katarzyna Wawrzyniak

Pani Katarzyna pomaga nauczycielom konkretnych przedmiotów w organizacji lekcji z klasą 5b oraz rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w relacjach między uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 
nauczyciel wspomagający

Ewa Andrzejewska

Pani Ewa czuwa nad zdrowiem naszych uczniów. Dba o to, aby nikomu nie działa się krzywda i fachowo reaguje w przypadku wszelkich wypadków.
 
pielęgniarka

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć