Nawigacja

W roku szkolnym 2019/2020 ustalona została wysokość składki na Radę Rodziców w kwocie 30 zł za każde dziecko.

Możliwość opłacenia składki w dwóch ratach:

  • I rata do 30.11.2019,
  • II rata do 29.02.2020.

Wpłaty przyjmują skarbnicy klasowi. 

Rachunek bankowy Rady Rodzciów: 07 9315 0004 0050 5055 2000 0010 (BS Ustka).


Przewodnicząca
Paulina Winiarczyk


Zastępca przewodniczącej
Katarzyna Grudzień


Skarbnik
Katarzyna Cecko


Sekretarz
Justyna Wołoszyn

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć