Nawigacja


Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach 
NIP 839-28-15-823, REGON 367993956W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach wchodzą następujące jednostki:
 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
Siemianice, ul. Słupska 42, 76-200 Słupsk
NIP 839-28-15-823, REGON 367993956

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY
Siemianice, ul. Słupska 42, 76-200 Słupsk


Typ pracodawcy: szkoła publiczna
Forma prawna działalności: gminna samorządowa jednostka organizacyjna 
Własność: własność samorządowa
Rodzaj przeważającej działalności: szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo gimnazjalne

Podstawę prawną działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach stanowi akt o jego założeniu w postaci uchwały Rady Gminy i jego statut.

1. Uchwała Nr XXVIII/356/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

2. Statut Zespołu Szkół w Siemianicach uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 05.02.2014 r.

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ im. CZESŁAWA MIŁOSZA w SIEMIANICACH

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoła Podstawowa w Siemianicach

 

 

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć