Status prawny

    • STATUS PRAWNY


    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach 
     NIP 839-28-15-823, REGON 367993956     W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach wchodzą następujące jednostki:
      

      

     SZKOŁA PODSTAWOWA 
     Siemianice, ul. Słupska 42, 76-200 Słupsk
     NIP 839-28-15-823, REGON 367993956

      

     PUNKT PRZEDSZKOLNY
     Siemianice, ul. Słupska 42, 76-200 Słupsk


     Typ pracodawcy: szkoła publiczna
     Forma prawna działalności: gminna samorządowa jednostka organizacyjna 
     Własność: własność samorządowa
     Rodzaj przeważającej działalności: szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo gimnazjalne

     Podstawę prawną działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach stanowi akt o jego założeniu w postaci uchwały Rady Gminy i jego statut.

     1. Uchwała Nr XXVIII/356/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

     2. Statut Zespołu Szkół w Siemianicach uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 05.02.2014 r.

      

     STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ im. CZESŁAWA MIŁOSZA w SIEMIANICACH

     Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoła Podstawowa w Siemianicach

      

      

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej