Nawigacja


Szkoła podstawowa Oddziały przedszkolne


Oddziały przedszkolne w Siemianicach

 

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”
Robert Fulghum

OTO NASZA ZERÓWKA

SALA SÓWEK
PLAC ZABAW
SZATNIA
SALA GIMNASTYCZNA
BOISKO ORLIK

Praca wychowawcza w Punkcie Przedszkolnym odbywa się zgodnie z nową Podstawą Programową wychowania przedszkolnego MEN oraz programem zatwierdzonym przez dyrektora placówki.


W pracy z dzieckiem stosujemy różne metody

Kinezjologia Edukacyjna jest metodą wspierania naturalnego rozwoju i procesów uczenia się opracowaną przez dr Paula Dennison'a. Jej podstawy teoretyczne oparte są na założeniu trójwymiarowości funkcjonowania mózgu w wymiarach: lateralności, skupienia i ześrodkowania oraz założeniu, że skuteczność uczenia się uzależniona jest od współpracy między lewą i prawą półkulą mózgu.


Sojusz metod

Dotyczy przede wszystkim nauki czytania w przedszkolu. Jednak zastosowanie wielostronnych ćwiczeń o zróżnicowanym charakterze prowadzi do stymulacji wszystkich sfer rozwoju małego dziecka. Łatwy i pewny sposób nauki czytania dla dzieci od trzech do sześciu lat, oparty jest na dwóch zasadniczych elementach: czytanie globalne w zabawach ruchowych i tzw. stolikowych na wzór metod anglojęzycznych oraz czytanie analityczno-syntetyczne z zastosowanie propozycji metodycznej Ireny Majchrzak.


Pedagogika zabawy

Zabawy i gry wyzwalające aktywność i integrujące grupę. Wybiera ona z repertuaru zabaw tradycyjnych, terapeutycznych tylko te, które spełniają określone zasady, a zwłaszcza: zapewniają dobrowolność uczestnictwa, uwzględniają wszystkie poziomy komunikowania, uznają pozytywne przeżycia, jako wartość i unikają rywalizacji.


Pedagogika zabawy – metody KLANZA

Efektem stosowania naszej metody jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do pozytywnych zmian w rodzinie, środowisku zawodowym. Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicone propozycje, które mogą ożywić tradycyjne nauczanie: • zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion, powierzchownych cech osób, z którymi rozpoczynamy naukę, 
• zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne, 
• zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych członków grupy, 
• metody, określane czasami jako gry dydaktyczne, polegające na przedstawianiu określonych treści w formie zagadkowego problemu i poszukiwaniu rozwiązań według proponowanych reguł, 
• gry dyskusyjne, polegające na analizowaniu określonego problemu z różnych stron, z włączeniem doświadczenia i dotychczasowej wiedzy uczestników, 
• metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, sygnalizujące indywidualną reakcję i odczucia poszczególnych uczestników, 
• działania parateatralne – polegająca na wykorzystaniu gry z podziałem na role jako wstęp do omówienia problemu, 
• zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań, 
• zabawy integrujące dużą grupę, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę dla dużych grup, bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych i kilku zwycięzców.


Metoda C.Orffa i R.Labana

To zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo- wzrokowo- ruchowej, w której wykorzystuje się muzykę i układy ruchowe inicjowane spontanicznie przez dzieci.


Bezpłatne zajęcia dodatkowe

• Język angielski – 2 razy w tygodniu we wszystkich grupach
• Zajęcia rytmiczne dla wszystkich grup (z wykorzystaniem pianina) 
• Religia – grupa III
• Zajęcia logopedyczne 
• Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

 

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć