Plan pracy Samorządu

    • Nagłówek


    • Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
     1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
     2. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.
     3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.
     4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
     5. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
     6. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

     Planowane zadania
     1. Wybór kandydatów do SU - przygotowanie kampanii wyborczej kandydatów.
     2. Zagospodarowanie tablicy Samorządu Uczniowskiego.
     3. Zebranie gospodarzy klas i wybranych kandydatów do SU:
     - wybór przewodniczącego SU,
     - zastępcy przewodniczącego SU,
     - sekretarza SU,
     - skarbnika SU,
     - organizacja nowego roku szkolnego.
     4. Oprawa imprez i uroczystości szkolnych.
     5. Akcja „Szczęśliwy numerek”.
     6. Planowanie wyjazdów do teatru i kina.
     7. Prawa i obowiązki ucznia. Tworzenie Katalogu praw i obowiązków ucznia.
     8. Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji szkoły.
     9. Święto Edukacji Narodowej – przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.
     10. Włączanie się do ogólnopolskich akcji charytatywnych.
     11. Dzień wróżb w naszej szkole – dyskoteka andrzejkowa.
     12. Akcja „Pomóż Mikołajowi” – zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki świątecznych darów na potrzeby dzieci.
     13. Zorganizowanie przez samorządy klasowe Mikołajek w swoich klasach.
     14. Przygotowanie do wigilii klasowej.
     15. Złożenie sprawozdania z działalności SU za I semestr.
     16. Zabawa karnawałowa dla Szkoły Podstawowej.
     17. Walentynkowa Poczta Serduszkowa.
     18. Podsumowanie pracy SU za rok szkolny.
   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej