Aktualności

   • „Jak zmotywować dziecko i ułatwić mu naukę”

   •  Jako rodzice często zastanawiamy się, w jaki sposób zachęcić dziecko do nauki. Niekiedy w obliczu własnej bezradności wobec niepowodzeń szkolnych, staramy się zmobilizować dziecko na różne sposoby: moralizujemy, straszymy, zawstydzamy, przekupujemy, czy wyznaczamy kary. Większość z tych metod w dłuższej perspektywie jest nieskuteczna. Istnieje jednak kilka sposobów, aby wzbudzić w naszych dzieciach zapał do nauki i aby nauka stała się dla nich przyjemniejsza.

    Czym jest motywacja? Najogólniej jest to chęć i gotowość do podjęcia jakiejś aktywności (np. nauki). Istnieją dwa główne rodzaje motywacji – zewnętrzna i wewnętrzna. To, skąd owa motywacja płynie, determinuje fakt, czy nasze dzieci będą w przyszłości samodzielne, pewne siebie i swoich umiejętności, czy uzależnione od uznania innych.

    Motywacja zewnętrzna to motywacja skierowana na korzyści – takie jak np. nagrodę lub dobrą ocenę, którą spodziewamy się uzyskać, za wysiłek włożony w naukę. Im nagroda jest dla nas bardziej wartościowa, tym bardziej chce się nam działać.

    Motywacja zewnętrzna może być również ukierunkowana na uniknięcie kary. Należy podkreślić, że dziecko motywowane zewnętrznie często nie realizuje swoich potrzeb, a raczej spełnia oczekiwania innych. Jednym z zagrożeń wynikających z kierowania się motywacją zewnętrzną jest przyzwyczajenie do materialnych nagród i pochwał, podczas gdy brak nagrody odbierany jest jako kara .

    Motywacja wewnętrzna opiera się na potrzebie poznawania i tworzenia, polega na tym, że podejmowane działania sprawiają nam przyjemność i są źródłem satysfakcji. Szukamy powodów do działania w sobie – uprawiamy sport, bo lubimy ruch, uczymy się, bo chcemy wiedzieć więcej. By rozwijać motywację wewnętrzną dziecka powinniśmy wspierać jego rozwój w trzech głównych obszarach potrzeb psychicznych: wzmacnianie poczucia autonomii, wzmacnianie poczucia kompetencji oraz wzmacnianie relacji i więzi.

    Dzieci różnią się między sobą, dlatego w zależności od tego, jakie jest dziecko, inne metody będą się sprawdzać przy wspieraniu jego motywacji do nauki. Istnieje jednak kilka uniwersalnych sposobów, by pomóc dziecku się zmobilizować:

    1. Dziecko należy wspierać, ale nie wyręczać. Kiedy prosi o pomoc, nie podawajmy mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadzajmy, udzielmy wskazówek, wyjaśnijmy wątpliwości. Ważne jest wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy oraz wypracowywanie umiejętności do jej samokontroli. Chodzi o to, aby dziecko wykształciło w sobie umiejętność wykrywania i korygowania swoich błędów. Kiedy przyzwyczaimy dziecko do podejmowania wysiłku oraz do pokonywania trudności, wtedy uwierzy ono we własne możliwości.


    2. Rodzice powinni dostrzegać i doceniać każde sukcesy dziecka – wpłynie to pozytywnie na jego samoocenę. Chodzi nie tylko o osiąganie pozytywnych wyników w nauce, ale o każdy wysiłek, jaki dziecko podejmuje na rzecz samodoskonalenia czy samorozwoju.
     

    3. Najlepszy efekt przynoszą konkretne pochwały, które wskazują na pozytywne działanie, np. „Podoba mi się, że tak starannie odrobiłeś lekcje", „Doceniam, ile wysiłku włożyłaś w to, aby czytać coraz lepiej, jestem z ciebie dumna”.
     

    4. Nie pozwalajmy, aby dziecko źle mówiło o sobie. Często mamy okazję słyszeć, że dzieci mówią o sobie np.: „jestem głupi”, „nie dam rady”, „i tak mi się nie uda”. Są to głosy, które są wrogami sukcesu. W celu budowania pewności siebie należy pomóc dziecku odkryć jego zdolności i umiejętności. Im więcej pozytywnych doświadczeń będzie miało dziecko, tym bardziej wzmocni się jego samoocena.
     

    5. Jako rodzice okazujmy zainteresowanie sprawami szkolnymi dziecka. Kiedy dziecko jest zniechęcone lub doświadcza porażki – nie zaprzeczajmy jego uczuciom, mówiąc że nic się nie stało, ale postarajmy się je nazwać (rozumiem, że jest Ci smutno z tego powodu, że jesteś rozczarowany). Warto wspólnie przedyskutować możliwe sposoby rozwiązania problemu.
     

    6. Warto rozmawiać z dzieckiem o jego zainteresowaniach i planach na przyszłość. Pomocne będzie zadawanie pytań skłaniających do refleksji nad znaczeniem wykształcenia: „Dlaczego wybierasz właśnie tę szkołę? Jakie możesz mieć korzyści, jeśli ją skończysz? W jaki sposób zrealizujesz zamierzony cel?

    7. Drogi rodzicu, nie porównuj swojego dziecka do rodzeństwa czy do rówieśników, ale odnoś się do poprzedniego poziomu jego umiejętności. Dzięki temu uświadomisz mu jego postępy i zmotywujesz do dalszego wysiłku.
     

    8. Zadbajmy o właściwą organizację czasu na naukę. Przed przystąpieniem do pracy dziecko powinno być wypoczęte, ponieważ wtedy pamięć funkcjonuje sprawniej. Najlepiej, gdy dziecko odrabia lekcje o stałej porze, w miejscu, gdzie jest cicho i spokojnie, nic go nie rozprasza (wyłączony komputer, TV, radio). W miejscu pracy powinno być jak najmniej przedmiotów, ponieważ mogą one przykuwać wzrok i odwracać uwagę.
     

    9. Ważne, aby przed przystąpieniem do nauki dziecko przygotowało sobie wszystkie materiały, książki i pomoce, tak aby później nie przerywać pracy. Odrabianie lekcji warto rozpocząć od najtrudniejszego zadania, kiedy jest się jeszcze wypoczętym.
     

    10. Wskazane jest również rozdzielanie materiału na krótsze partie, włączanie przerw.


    11. Podczas nauki warto stosować wszelkiego rodzaju techniki ułatwiające zapamiętywanie, np. kolorowe notatki, podkreślenia czy rysunki, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli. Pomocne będą również słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie czy na biurku.

    Należy pamiętać, że nawet najlepsze metody mogą okazać się nieskuteczne, jeśli sami nie będziemy dawali dziecku przykładu własnym postępowaniem. To od nas – dorosłych – zależy, w jakim stopniu nasze dziecko będzie zdolne do podejmowania wysiłku, obowiązkowości i wytrwałości.

     

   • Kurs „ICT and FREE WEB TOOLS In EDUCATION” w Lisbonie

   • Pod koniec sierpnia 2017r. troje nauczycieli Zespołu Szkół w Siemianicach – Joanna Charczun, Agata Sztark i Tomasz Surowiec, wzięło udział w zagranicznym szkoleniu dla edukatorów o nazwie ICT, które stanowiło część europejskiego planu rozwoju szkoły. Nauczyciele pozyskali grant na szkolenie z projektu POWER w wysokości około 45.000 złotych. Nadrzędnym celem było rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli i wdrażanie nowych technologii w proces nauczania współczesnej młodzieży. W programie szkolenia było m.in. : zaznajomienie się z nowoczesnymi metodami i formami pracy, tj. aplikacje ułatwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych i motywujące uczniów do nauki, zastosowanie gier w edukacji, umiejętność tworzenia i edytowania filmów oraz dźwięku i obrazu. Ponadto nauczyciele odwiedzili najnowocześniejszą w Europie pracownię multimedialną na Uniwersytecie w Lisbonie, przeznaczoną dla przyszłych pedagogów. „Future class” wyposażona była w: drukarkę 3 D, skaner 3 D, wizualizery, monitory i tablice multimedialne, green screen oraz panele konferencyjne i projektory wielowymiarowe. Oprócz tego przybliżona została kultura i tradycje portugalskie. Bezcennym i bardzo ważnym elementem szkolenia okazała się wymiana doświadczeń między przedstawicielami szkół europejskich, którzy wzięli udział w szkoleniu oraz możliwość komunikacji w języku angielskim.

    Kolejnym etapem rozwoju zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół w Siemianicach będzie wyjazd na kurs do Exeter w Wielkiej Brytanii w październiku 2017 r. o nazwie „English for Educators”.


    Plik z prezentacją projektu: TUTAJ.

   • Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Gimnazjum

   • O godzinie 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek dla uczniów gimnazjum. Niestety w nowym roku szkolnym przywitaliśmy jedynie dwa roczniki. Była to kolejna, poza nazwą naszej szkoły, zmiana. Uczniowie klas II i III przyjęli życzenia pani dyrektor Danuty Konkol, która oficjalnie rozpoczęła uroczysty apel. Cżęść artystyczną przygotowała pani Małgorzata Tabała, która wraz ze swoimi uczniami z klasy III a szkoły podstawowej, przygotowała utwór "Po wakacjach". O odpowiednią oprawę muzyczną oraz nagłośnienie zadbali panowie Andrzej Praszczak i Michał Piórkowski.

    Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018 wszystkich uczniów.


    Zapraszamy do galerii.

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej