O projekcie

    • Nagłówek

    • OBYWATELSTWO POPRZEZ SZTUKĘ 
      

     PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ GIMNAZJUM W SIEMIANICACH 2013-2015


     Gimnazjum w Siemianicach przystąpiło do międzynarodowego projektu edukacyjnego "Citizenship Through Drama", którego celem jest tworzenie europejskiej świadomości i obywatelstwa poprzez sztukę, a szczególnie przez teatr. Poza tym projekt ma na celu uświadamiania uniwersalności powszechnie obowiązującego kanonu wartości, zainteresowanie uczniów teatrem i środkami wyrazu artystycznego, a także uzmysłowienie uczniom ich własnych indywidualnych możliwości w środowisku lokalnym i perspektyw pracy czy też życia w całej Europie. Szkoła otrzymała maksymalne możliwe dofinansowanie do realizacji projektu w wysokości 20.000 euro. Zakłada się wyjazd (mobilność) 24 osób - uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich oraz przyjęcie wszystkich partnerów w Siemianicach w czerwcu 2015 roku. Wielki finał i podsumowanie projektu nastąpi w naszej szkole już za dwa lata!

     Comenius - Partnerskie Projekty Szkół, jest częścią Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), który wspiera finansowo oraz merytorycznie między innymi partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych polegającą na realizacji wspólnego projektu. Program promuje wymianę doświadczeń. Kładzie szczególny nacisk na współpracę w dziedzinie edukacji międzykulturowej - propagowanie idei Europy Narodów, zgodnie z dewizą UE - "Jedność w różnorodności".

     Pierwszym krokiem nauczycielki języka angielskiego Joanny Charczun, koordynatora ze strony polskiej, było znalezienie partnerów - nauczycieli z krajów uprawnionych do udziału w programie, chętnych do nawiązania współpracy. Naszą grupę
     utworzyły: Rumunia (koordynator), Łotwa, Turcja, Włochy, Węgry, Bułgaria i Polska. Wyjazd na spotkanie nauczycieli oraz koordynatorów wszystkich państw partnerskich będzie miał miejsce już w listopadzie 2013 roku. Po nim nastąpią kolejno podróże do: Bułgarii, Łotwy, Węgier, Turcji i Włoch.

     W szkole powstało kółko Comeniusa dla klas I-III gimnazjum, które ma za zadanie prowadzenie i przygotowanie poszczególnych działań w ramach projektu.
   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej