Nawigacja

„I want to know... elementy historii i kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki" - innowacja ta prowadzona jest w klasie I, w grupie zaawansowanej, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Celem innowacji jest:

• poznanie szeroko pojętej historii i kultury brytyjskiej oraz amerykańskiej jako źródła uczenia się języka angielskiego,
• kształcenie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym naciskiem na rozwijanie umiejętności mówienia, swobodnego wyrażania myśli oraz prowadzenia rozmowy w języku angielskim,
• rozwijanie ciekawości i zaangażowania uczniów do nauki języka poprzez wprowadzenie treści nauczania wzbogaconych o elementy historyczne i kulturowe,
• korelacja wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego i historii.

Podczas tych dodatkowych lekcji uczniowie mają możliwość wzbogacania wiedzy o nowe zagadnienia, które są dla nich ciekawe i motywują do nauki. Poprzez dobór właściwych tematów dodatkowe zajęcia języka obcego są interesujące. Uczniowie mogą wykazać się pracą w grupach, parach, wykorzystywaniu multimediów, wykonywaniu projektów.

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć