Nawigacja

Belfer plus - nowoczesna szkoła

Kurs „ICT and FREE WEB TOOLS In EDUCATION” w Lisbonie

 

Pod koniec sierpnia 2017r. troje nauczycieli Zespołu Szkół w Siemianicach – Joanna Charczun, Agata Sztark i Tomasz Surowiec, wzięło udział w zagranicznym szkoleniu dla edukatorów o nazwie ICT, które stanowiło część europejskiego planu rozwoju szkoły. Nauczyciele pozyskali grant na szkolenie z projektu POWER w wysokości około 45.000 złotych. Nadrzędnym celem było rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli i wdrażanie nowych technologii w proces nauczania współczesnej młodzieży. W programie szkolenia było m.in. : zaznajomienie się z nowoczesnymi metodami i formami pracy, tj. aplikacje ułatwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych i motywujące uczniów do nauki, zastosowanie gier w edukacji, umiejętność tworzenia i edytowania filmów oraz dźwięku i obrazu. Ponadto nauczyciele odwiedzili najnowocześniejszą w Europie pracownię multimedialną na Uniwersytecie w Lisbonie, przeznaczoną dla przyszłych pedagogów. „Future class” wyposażona była w: drukarkę 3 D, skaner 3 D, wizualizery, monitory i tablice multimedialne, green screen oraz panele konferencyjne i projektory wielowymiarowe. Oprócz tego przybliżona została kultura i tradycje portugalskie. Bezcennym i bardzo ważnym elementem szkolenia okazała się wymiana doświadczeń między przedstawicielami szkół europejskich, którzy wzięli udział w szkoleniu oraz możliwość komunikacji w języku angielskim.

Kolejnym etapem rozwoju zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół w Siemianicach będzie wyjazd na kurs do Exeter w Wielkiej Brytanii w październiku 2017 r. o nazwie „English for Educators”.


Plik z prezentacją projektu: TUTAJ.

 

 

Belfer plus. English for European Educators, czyli Międzynarodowy Program Doskonalenia Nauczycieli w Exeter

Dwie nauczycielki, p. Magdalena Lis i p. Katarzyna Praszczak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach od 29 października do 11 listopada 2017r. były uczestniczkami Międzynarodowego Programu Doskonalenia Nauczycieli w Exeter, czyli dwutygodniowego kursu języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. W projekcie tym, oprócz Polski, wzięły udział następujące kraje: Włochy, Niemcy, Francja, Finlandia, Niemcy i Łotwa.

Nauczycielki z siemianickiej szkoły:

- poszerzały swoje umiejętności dzięki intensywnemu kursowi prowadzonemu przez profesjonalną trenerkę p. Rosmary Manson (6 godzin dziennie)

- brały udział w wycieczkach do Dartmoor National Park,  Sidmouth, Totnes, Topsham ( najpiękniejsze miejsca w Anglii)

- były na koncercie chóru w katedrze w Exeter

- obserwowały lekcje prowadzone przez angielskich nauczycieli w szkołach w Newton Abbot i Kenton

- nawiązały nowe znajomości z nauczycielami europejskich szkół, z którymi wymieniały swoje spostrzeżenia oraz dzieliły się doświadczeniami

-  miały możliwość sprawdzenia języka w praktyce, a także samych siebie w nowych realiach, poznania nowych ludzi i kultury innych narodów.

            Przy okazji wizyt w brytyjskich szkołach mogły zapoznać się z metodami pracy na lekcjach, wymienić się doświadczeniami z tamtejszymi nauczycielami, poznać bliżej struktury brytyjskiej oświaty, jej zalety i wady.

  English for European Educators to szczególna forma nauki języka angielskiego, z którym kursant ma do czycienia przez cały czas pobytu, tzn. podczas intensywnego kursu, w miejscu zakwaterowania ( host family, czyli nocowanie u rodzin angielskich), w trakcie obserwacji lekcji w szkołach brytyjskich oraz w czasie wolnym. To godna polecenia praktyka dla innych nauczycieli, którzy pragną poszerzać swoje umiejętności językowe oraz odkrywać nowe metody pracy w szkole.


Zapraszamy do galerii.

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć