Nawigacja


Zespół Szkolno-Przedszkolny Punkt Przedszkolny Szkoła Podstawowa Gimnazjum


Zapraszamy do Gimnazjum w Siemianicach


Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

Nasza szkoła jest uszyta na miarę sukcesu, w sam raz dla Waszych dzieci!!!

Jeśli chcecie, by Wasze latorośle:
- zasmakowały prawdziwej nauki,
- potrafiły bez problemu porozumieć się z cudzoziemcami,
- traktowały komputer i Internet jako prawdziwą skarbnicę wiedzy o świecie i ludziach,
- umiały odkryć w sobie talent sportowca, naukowca, podróżnika-turysty lub aktora-artysty,
- przygotowały się do życia w nowoczesnym świecie,
- uwierzyły w siebie i swoje możliwości,
- rozwijały aspiracje życiowe,
to...

Wybierzcie dla swoich dzieci

naszą szkołę!!!
Oferujemy:

- liczne koła zainteresowań - szczegóły w zakładce zajęcia pozalekcyjne,
- zajęcia wyrównawcze dla potrzebujących,
- naukę języka angielskiego w małych grupach,
- naukę pływania w Parku Wodnym w Redzikowie,
- zajęcia na strzelnicy w Słupsku,
- naukę tańca klasycznego i nowoczesnego,
- pracę metodą projektów,
- wysoki poziom nauczania, szczególnie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - na podstawie wskaźnika trzyletniego EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej) naszą placówkę zakwalifikowano do grupy Szkoła Sukcesu,
- gorące i bezpłatne posiłki,
- opiekę specjalistów: pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego,
- życzliwą dla uczniów, innowacyjnie nastawioną kadrę pedagogiczną,
- udział w Projekcie Erasmus+
.
Naszą chlubą są następujące osiągnięcia:

- uzyskanie przez uczniów tytułów laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki, informatyki, geografii i biologii.
- liczne sukcesy w innych konkursach na różnych szczeblach, począwszy od gminnego aż do ogólnopolskiego,
- sukcesy sportowe uczniów w różnych dyscyplinach,
- wyniki uczniów w Egzaminach Gimnazjalnych na koniec nauki w szkole,
- bardzo owocna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym w ramach współpracy z Radą Rodziców i Stowarzyszeniem "Edukacja na miarę czasu" działającym na rzecz uczniów naszej szkoły.

Ze szczegółowymi sukcesami oraz wynikami uczniów można zapoznać się, klikając na zakładki 
Sukcesy Uczniów i Wyniki Egzaminów.
Baza i wyposażenie

Szkoła dysponuje bazą lokalową przystosowaną do potrzeb naszych uczniów i zapewniającą realizację działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. Posiadamy pracownie: fizyczną, biologiczną, chemiczną, 2 pracownie komputerowe - razem 18 sal dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Każdy gabinet posiada nowoczesne urządzenia audiowizualne: rzutnik, tablicę interaktywną lub telewizor, laptop oraz stałe, szybkie łącze internetowe. Nasze wyposażenie znacznie się wzbogaciło dzięki udziałowi w licznych projektach np:
Za rękę z Einsteinem - wzbogacił nas o laptop, projektor, tablicę  interaktywną,
Odkrywać nieznane, tworzyć nowe - program rozwijania zainteresowań fizyką - pozwolił uzyskać dla szkoły 2 laptopy, 2 rzutniki multimedialne, zestaw do optyki,
Z nauką ścisłą za Pan Brat - otrzymaliśmy 3 laptopy, 3 tablice interaktywne, 3 wskaźniki interaktywne, mikroskop, 3 projektory multimedialne,
Projekt Comenius - Uczenie się przez całe życie - pozwolił na zakup kamery i aparatu cyfrowego.

Nasi uczniowie na terenie obiektu mogą korzystać z biblioteki, świetlicy, stołówki oraz zaplecza sportowego w postaci sali gimnastycznej, sali do gimnastyki korekcyjnej, boiska przy szkole i placu zabaw dla najmłodszych. Poza tym zajęcia odbywają się również na basenie w Redzikowie i strzelnicy w Słupsku.

Posiadamy też w szkole nowoczesną szatnię w całości objętą monitoringiem, w której każdy uczeń ma swoją szafkę.

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć