Informacje ogólne

    • Nagłówek


    • Zespół Szkolno-Przedszkolny Punkt Przedszkolny Szkoła Podstawowa Gimnazjum


     Zapraszamy do Gimnazjum w Siemianicach


     Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

     Nasza szkoła jest uszyta na miarę sukcesu, w sam raz dla Waszych dzieci!!!

     Jeśli chcecie, by Wasze latorośle:
     - zasmakowały prawdziwej nauki,
     - potrafiły bez problemu porozumieć się z cudzoziemcami,
     - traktowały komputer i Internet jako prawdziwą skarbnicę wiedzy o świecie i ludziach,
     - umiały odkryć w sobie talent sportowca, naukowca, podróżnika-turysty lub aktora-artysty,
     - przygotowały się do życia w nowoczesnym świecie,
     - uwierzyły w siebie i swoje możliwości,
     - rozwijały aspiracje życiowe,
     to...

     Wybierzcie dla swoich dzieci

     naszą szkołę!!!
     Oferujemy:

     - liczne koła zainteresowań - szczegóły w zakładce zajęcia pozalekcyjne,
     - zajęcia wyrównawcze dla potrzebujących,
     - naukę języka angielskiego w małych grupach,
     - naukę pływania w Parku Wodnym w Redzikowie,
     - zajęcia na strzelnicy w Słupsku,
     - naukę tańca klasycznego i nowoczesnego,
     - pracę metodą projektów,
     - wysoki poziom nauczania, szczególnie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - na podstawie wskaźnika trzyletniego EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej) naszą placówkę zakwalifikowano do grupy Szkoła Sukcesu,
     - gorące i bezpłatne posiłki,
     - opiekę specjalistów: pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego,
     - życzliwą dla uczniów, innowacyjnie nastawioną kadrę pedagogiczną,
     - udział w Projekcie Erasmus+
     .
     Naszą chlubą są następujące osiągnięcia:

     - uzyskanie przez uczniów tytułów laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki, informatyki, geografii i biologii.
     - liczne sukcesy w innych konkursach na różnych szczeblach, począwszy od gminnego aż do ogólnopolskiego,
     - sukcesy sportowe uczniów w różnych dyscyplinach,
     - wyniki uczniów w Egzaminach Gimnazjalnych na koniec nauki w szkole,
     - bardzo owocna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym w ramach współpracy z Radą Rodziców i Stowarzyszeniem "Edukacja na miarę czasu" działającym na rzecz uczniów naszej szkoły.

     Ze szczegółowymi sukcesami oraz wynikami uczniów można zapoznać się, klikając na zakładki 
     Sukcesy Uczniów i Wyniki Egzaminów.
     Baza i wyposażenie

     Szkoła dysponuje bazą lokalową przystosowaną do potrzeb naszych uczniów i zapewniającą realizację działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. Posiadamy pracownie: fizyczną, biologiczną, chemiczną, 2 pracownie komputerowe - razem 18 sal dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

     Każdy gabinet posiada nowoczesne urządzenia audiowizualne: rzutnik, tablicę interaktywną lub telewizor, laptop oraz stałe, szybkie łącze internetowe. Nasze wyposażenie znacznie się wzbogaciło dzięki udziałowi w licznych projektach np:
     Za rękę z Einsteinem - wzbogacił nas o laptop, projektor, tablicę  interaktywną,
     Odkrywać nieznane, tworzyć nowe - program rozwijania zainteresowań fizyką - pozwolił uzyskać dla szkoły 2 laptopy, 2 rzutniki multimedialne, zestaw do optyki,
     Z nauką ścisłą za Pan Brat - otrzymaliśmy 3 laptopy, 3 tablice interaktywne, 3 wskaźniki interaktywne, mikroskop, 3 projektory multimedialne,
     Projekt Comenius - Uczenie się przez całe życie - pozwolił na zakup kamery i aparatu cyfrowego.

     Nasi uczniowie na terenie obiektu mogą korzystać z biblioteki, świetlicy, stołówki oraz zaplecza sportowego w postaci sali gimnastycznej, sali do gimnastyki korekcyjnej, boiska przy szkole i placu zabaw dla najmłodszych. Poza tym zajęcia odbywają się również na basenie w Redzikowie i strzelnicy w Słupsku.

     Posiadamy też w szkole nowoczesną szatnię w całości objętą monitoringiem, w której każdy uczeń ma swoją szafkę.

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej