Nawigacja

Konkursy

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PODWÓRKO – Podwórko emocji

ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku
Osoba odpowiedzialna, koordynator Konkursu ze strony szkoły - Małgorzata Tabała

 

CEL KONKURSU

Jest kilka uczuć, które pojawiają się w naszym życiu najczęściej. Należą do nich miłość, nienawiść, wstyd, zazdrość i współczucie. Miłość jest chyba najbardziej złożonym uczuciem, jakim możemy obdarzyć drugiego człowieka. Najczęściej łączy się z chęcią nieustannego przebywania z wybraną osobą, szczerym zainteresowaniem jej życiem i problemami, chęcią niesienia pomocy. Współczucie wynika z pragnienia niesienia pomocy osobie znajdującej się w trudnej sytuacji, to też życzliwość, jaką okazujemy innym ludziom. Nienawiść jest zdecydowanie uczuciem negatywnym, w dodatku bardzo silnym. Objawia się wrogością do drugiego człowieka, a czasem nawet do siebie. Zazdrość to najczęściej pragnienie bycia z kimś lub posiadania czegoś, co należy do kogoś innego. Czasami łączy się z niechęcią do dzielenia się kimś z innymi ludźmi, z zaborczością. Jeśli zaś zazdrościmy komuś czegoś, uczucie to idzie najczęściej w parze z nienawiścią. Wstyd to inaczej zażenowanie, zmieszanie, czasem nawet żal z powodu własnego zachowania lub stosunku innych ludzi do nas. Jesteśmy ciekawi jakie emocje macie w sobie, w codziennej zabawie… na podwórku.

 

UCZESTNICY

Dzieci i młodzież w wieku 4–19 lat

 

WARUNKI KONKURSU

Format min. A3, technika dowolna – płaska, ilość nadesłanych prac max 10 z placówki (szkoły). Prac nie należy oprawiać. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię i nazwisko, wiek – klasa, nazwę szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko opiekuna).
UWAGA: do zestawu prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 2 do regulaminu konkursu) oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych (załącznik nr1 do regulaminu konkursu).

PRACE NIE SPEŁNIAJĄCE TYCH WARUNKÓW NIE BĘDĄ OCENIANE!

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację i reprodukowanie zgłoszonych prac w wydawnictwach promujących Galerię Prezentacje oraz twórczości dzieci i młodzieży.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC

Prace należy dostarczyć do 25.03 do Małgorzaty Tabały sala nr 2


Załącznik do pobrania.

 

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu na Grafikę Komputerową – pt. ,,Komputerowa pisanka”

1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych związanych z Wielkanocą, rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz informatycznych u dzieci.

2. Format pracy – A 4, orientacja pionowa.

3. Technika pracy – grafika komputerowa.

4. Organizatorem konkursu  jest Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach.

5. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

6. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7 – 10 lat.

           (rok urodzenia 2009, 2010, 2011, 2012).

7. Każde dziecko może wykonać 1 pracę.

8. Prace zbiorowe oraz przesłane drogą elektroniczną nie będą oceniane.

 

9. Prace należy wykonać w edytorze Paint, niedozwolone jest wykorzystanie

( kopiowanie) gotowych elementów lub ich części ( gify, cliparty, fotomontaże, itp.)

10. Praca na odwrocie powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nazwę i adres placówki, e - mail placówki,  imię i nazwisko  nauczyciela – opiekuna artystycznego.

11. Wydrukowane prace – format kartki A 4 –  należy dostarczyć do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Siemianicach  do dnia 22 marca 2019 r.   (ostateczna data wpływu prac do organizatorów).

12. Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników – do dnia 19  kwietnia 2019 r.

          na stronie www.zssiemianice.pl

13. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.

Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego    oświadczenia  (załącznik 1) prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych podopiecznego, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

14. Postanowienia jury są ostateczne.

15. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu.         

 

 

                     Zapraszamy !

      Adres do korespondencji:

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Czesława Miłosza

w Siemianicach  k/ Słupska

ul. Słupska 42

76 200 Słupsk


Załącznik 1 - Zgoda opiekunów prawnych

 

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć