Konkursy

   • IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PODWÓRKO – Podwórko emocji

   • ORGANIZATOR

    Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku
    Osoba odpowiedzialna, koordynator Konkursu ze strony szkoły - Małgorzata Tabała

     

    CEL KONKURSU

    Jest kilka uczuć, które pojawiają się w naszym życiu najczęściej. Należą do nich miłość, nienawiść, wstyd, zazdrość i współczucie. Miłość jest chyba najbardziej złożonym uczuciem, jakim możemy obdarzyć drugiego człowieka. Najczęściej łączy się z chęcią nieustannego przebywania z wybraną osobą, szczerym zainteresowaniem jej życiem i problemami, chęcią niesienia pomocy. Współczucie wynika z pragnienia niesienia pomocy osobie znajdującej się w trudnej sytuacji, to też życzliwość, jaką okazujemy innym ludziom. Nienawiść jest zdecydowanie uczuciem negatywnym, w dodatku bardzo silnym. Objawia się wrogością do drugiego człowieka, a czasem nawet do siebie. Zazdrość to najczęściej pragnienie bycia z kimś lub posiadania czegoś, co należy do kogoś innego. Czasami łączy się z niechęcią do dzielenia się kimś z innymi ludźmi, z zaborczością. Jeśli zaś zazdrościmy komuś czegoś, uczucie to idzie najczęściej w parze z nienawiścią. Wstyd to inaczej zażenowanie, zmieszanie, czasem nawet żal z powodu własnego zachowania lub stosunku innych ludzi do nas. Jesteśmy ciekawi jakie emocje macie w sobie, w codziennej zabawie… na podwórku.

     

    UCZESTNICY

    Dzieci i młodzież w wieku 4–19 lat

     

    WARUNKI KONKURSU

    Format min. A3, technika dowolna – płaska, ilość nadesłanych prac max 10 z placówki (szkoły). Prac nie należy oprawiać. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię i nazwisko, wiek – klasa, nazwę szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko opiekuna).
    UWAGA: do zestawu prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 2 do regulaminu konkursu) oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych (załącznik nr1 do regulaminu konkursu).

    PRACE NIE SPEŁNIAJĄCE TYCH WARUNKÓW NIE BĘDĄ OCENIANE!

    Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację i reprodukowanie zgłoszonych prac w wydawnictwach promujących Galerię Prezentacje oraz twórczości dzieci i młodzieży.
    Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.

     

    TERMIN SKŁADANIA PRAC

    Prace należy dostarczyć do 25.03 do Małgorzaty Tabały sala nr 2


    Załącznik do pobrania.

     

   • Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu na Grafikę Komputerową – pt. ,,Komputerowa pisanka”

   • 1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych związanych z Wielkanocą, rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz informatycznych u dzieci.

    2. Format pracy – A 4, orientacja pionowa.

    3. Technika pracy – grafika komputerowa.

    4. Organizatorem konkursu  jest Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach.

    5. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

    6. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7 – 10 lat.

               (rok urodzenia 2009, 2010, 2011, 2012).

    7. Każde dziecko może wykonać 1 pracę.

    8. Prace zbiorowe oraz przesłane drogą elektroniczną nie będą oceniane.

     

    9. Prace należy wykonać w edytorze Paint, niedozwolone jest wykorzystanie

    ( kopiowanie) gotowych elementów lub ich części ( gify, cliparty, fotomontaże, itp.)

    10. Praca na odwrocie powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nazwę i adres placówki, e - mail placówki,  imię i nazwisko  nauczyciela – opiekuna artystycznego.

    11. Wydrukowane prace – format kartki A 4 –  należy dostarczyć do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Siemianicach  do dnia 22 marca 2019 r.   (ostateczna data wpływu prac do organizatorów).

    12. Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników – do dnia 19  kwietnia 2019 r.

              na stronie www.zssiemianice.pl

    13. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.

    Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego    oświadczenia  (załącznik 1) prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych podopiecznego, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

    14. Postanowienia jury są ostateczne.

    15. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu.         

     

     

                         Zapraszamy !

          Adres do korespondencji:

     

    Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Czesława Miłosza

    w Siemianicach  k/ Słupska

    ul. Słupska 42

    76 200 Słupsk


    Załącznik 1 - Zgoda opiekunów prawnych

     

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej