Projekty aktualne

   • ERASMUS+

   • Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

    Podstawowe dane liczbowe:

    • 4 mln osób skorzysta z programu;
    • 2 mln studentów skorzysta z programu;
    • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników;
    • 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw;
    • 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców;
    • 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.

    Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo TUTAJ

   • Nagłówek

   • Belfer plus - nowoczesna szkoła

    Kurs „ICT and FREE WEB TOOLS In EDUCATION” w Lisbonie

     

    Pod koniec sierpnia 2017r. troje nauczycieli Zespołu Szkół w Siemianicach – Joanna Charczun, Agata Sztark i Tomasz Surowiec, wzięło udział w zagranicznym szkoleniu dla edukatorów o nazwie ICT, które stanowiło część europejskiego planu rozwoju szkoły. Nauczyciele pozyskali grant na szkolenie z projektu POWER w wysokości około 45.000 złotych. Nadrzędnym celem było rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli i wdrażanie nowych technologii w proces nauczania współczesnej młodzieży. W programie szkolenia było m.in. : zaznajomienie się z nowoczesnymi metodami i formami pracy, tj. aplikacje ułatwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych i motywujące uczniów do nauki, zastosowanie gier w edukacji, umiejętność tworzenia i edytowania filmów oraz dźwięku i obrazu. Ponadto nauczyciele odwiedzili najnowocześniejszą w Europie pracownię multimedialną na Uniwersytecie w Lisbonie, przeznaczoną dla przyszłych pedagogów. „Future class” wyposażona była w: drukarkę 3 D, skaner 3 D, wizualizery, monitory i tablice multimedialne, green screen oraz panele konferencyjne i projektory wielowymiarowe. Oprócz tego przybliżona została kultura i tradycje portugalskie. Bezcennym i bardzo ważnym elementem szkolenia okazała się wymiana doświadczeń między przedstawicielami szkół europejskich, którzy wzięli udział w szkoleniu oraz możliwość komunikacji w języku angielskim.

    Kolejnym etapem rozwoju zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół w Siemianicach będzie wyjazd na kurs do Exeter w Wielkiej Brytanii w październiku 2017 r. o nazwie „English for Educators”.


    Plik z prezentacją projektu: TUTAJ.

     

     

     

   • Nagłówek

   • Apps for Good w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach

                Nasza szkoła rozpoczyna pracę w projekcie Apps for Good. Jest to projekt, podczas którego prowadzone są kursy dla nauczycieli niezwiązanych z nauczaniem informatyki, a ich celem jest zwiększenie zainteresowania i używania narzędzi internetowych podczas lekcji. Eksperci z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych pomagają w ramach wolontariatu wdrażać nowe technologie do sal lekcyjnych. Poza tym inspirują uczniów, zachęcając do większego zaangażowania w proces uczenia się.

                Co więcej nasza szkoła jest jedną z trzech w Polsce, którym udało się przyłączyć do tej międzynarodowej współpracy. Oprócz nas projekt będą realizować tylko dwie szkoły z Gdyni. |Będzie on obejmował 30 godzin od października 2017 r do maja 2018 r, a także dodatkowe spotkania/szkolenia dla uczniów i nauczycieli w Gdyni. Naszymi opiekunami w Polsce będą eksperci z Thomson Reuters, którzy także pro bono będą czuwali nad naszym rozwojem w technologii internetowo-komputerowej.

                Założeniem jest także stworzenie przez uczniów aplikacji, która będzie brała udział w konkursie. Zespół zwyciezców zostanie zaproszony do Wielkiej Brytanii, aby zaprezentować swój produkt – aplikację.

                Konkurować będziemy z wieloma szkołami z Portugalii, USA oraz Wielkiej Brytanii.

    W tym celu do pracy przystępuje trzech nauczycieli: Pani Magdalena Lis, Pan Maciej Mijewski oraz Pani Joanna Charczun. Zajęcia będą odbywały się popołudniami  jeden raz w miesiącu (w piątki) i będą trwały 4 lekcje. Docelowo wokół jednego nauczyciela zgromadzi się pięciu uczniów w podobnym wieku i każdy z trzech zespołów zacznie oddzielną pracę nad stworzeniem aplikacji w języku angielskim. Szkolenia oraz spotkania z uczniami będą także odbywały się w języku angielskim. Ważnym celem jest tu także wprowadzenie dziewcząt do pracy w środowisku komputerowym.

                24.10.2017 roku nauczyciele udadzą się na pierwsze szkolenie w Gdyni, podczas którego odbędzie się również spotkanie wszystkich uczestników projektu w Polsce, spotkanie z opiekunem szkoły z ramienia Thomson Reuters Panią Ewą Jaremczuk oraz webinarium z opiekunem z Wielkiej Brytanii, Panią Donną Hay z Education Community z AFG.

     

     

    Link do strony:

     

    www.appsforgood.org

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej