Nawigacja

Danuta Konkol

Pani Dyrektor Danuta Konkol pełni swoją funkcję od roku 1997. Dzięki jej staraniom szkoła, od blisko dwudziestu lat, stale się rozwija, zwiększając swoją ofertę edukacyjną, bazę lekcyjną czy zaplecze sportowe. Od 1999 roku działa profesjonalna pracownia komputerowa, uczniowie uczą się dwóch języków obcych. Od czerwca 2005 szkoła nosi imię polskiego noblisty Czesława Miłosza, w 2009 została zakończona przebudowa najstarszego budynku szkolnego oraz swoją działalność rozpoczęło stowarzyszenie "Edukacja na miarę czasu". W roku 2015 zapoczątkowano starania o rozbudowę szkoły o nowe skrzydło. Dzięki pasji i wytrwałości Zespół Szkół w Siemianicach nie tylko uczy dzieci i młodzież, ale tak jak przed laty, pełni również rolę kulturotwórczą.

Elżbieta Poniewierka

Pani Elżbieta Poniewierka pełni w Zespole Szkół im. Czesława Miłosza funkcję wicedyrektora. Od lat wspiera naszą szkołę w różnego rodzaju akcjach i przedsięwzięciach. Dzięki inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu pani dyrektor nasza placówka od ubiegłego roku wyróżnia najlepszych i najzdolniejszych uczniów Złotym Piórem Czesława Miłosza.

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć