Nawigacja

Gesty rąk

Pobierz przydatną prezentację, która pomoże Ci odpowiednio zachować się podczas rozmów z potencjalnym pracodawcą.

 

Harmonogram postępowania przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgim. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 09.05 2016 do 22.06.2016

08.07. 2016r.

Od godz. 12:00 do 12.07.2016r. do godz. 12;00

Od 14.11 2016 - 1.12.2016   (1)

Od 9.05 2016 -do25.05.2016

(dotyczy szkół przeprowadzających sprawdziany uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20 f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej o których mowa w art. 20 h ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy  , lub sprawdziany kompetencji językowych, o którym mowa w art. 7 b ust. 1c i art. 20 j ust. 1 ustawy)

 

2

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o których mowa w art. 20f ust.5 ustawy

Do 31.05.2016r.  do 30.11.2016 r.  1

 

Od 13.07.2016.r.do 14. 07.2016 r.

 

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej art 20h ust.1pkt3 i ust4 ustawy

4

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, zgodnie z art. 20j ust.1 w ty w szkole ponadgim ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym art.7b 1c ustawy

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o których mowa w art. 20 f ust. 5 ustawy

0d  01.06.2016 r. do 17.06.2016.r. do godz12:00

15.07.2016 r. do godz. 12;00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej o którym mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

 

 

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych o których mowa w 20 j ust. 1 ustawy w tym w szkole ponadgimnazj. ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1 c ustawy

 

 

8

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgim.  o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 24.06.2016 r. do 28.06.2016 r. do godz. 12:00

 

X

Do 1.12.2016 r.  ( 1)

9

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgim. i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnych o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

Od 28.06.2016r. do godz.  12: 00 do 30.06 2016 r. do godz. 12:00

14.07.2016r.

Do 5.12.2016 r.  ( 1)

 

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

01.07.2016r.do godz. 12:00

27.07.2016 r. ( jeden dzień rozpatrzeniu odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; termin wynika z art. 20 z c ustawy o syst oświaty)

Do 07.12.2016 r.  ( 1)

11

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

Od  04.07.2016r.  do 05. 07.2016 r. do godz. 15:00

28.07.2016r.

12

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gim i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gim., o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły pondadgim. a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

0d 01.07.2016r. do 07.07.2016r. do godz. 15:00

Od 29.07.2016r. do 01.08.2016r.

13

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

08.07.2016r. do godz. 12:00

12.12.2016r   1 do godz.12.00

Do 31.08.2016r.

Do 31.01.2017r. (1)

14

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

Przewodnik szpiega

Przewodnik szpiega
po  TARGACH  EDUKACYJNYCH


Stoisz przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Możesz potraktować to jako misję szpiegowską.   Rozpocznij ją  07.04.2016r. i staw się na godzinę 10.30  w hali sportowej w Jezierzycach, gdzie odbywać się będą Targi Edukacyjne.
Poniżej przedstawiam plan, który pomoże zdobyć Ci istotne informacje. Na ich podstawie będziesz mógł wybrać interesującą Cię szkołę.

Przygotuj się do misji.  

• Zastanów się, jaki typ szkoły Cię interesuje?
• Pomyśl, czego oczekujesz od przyszłej szkoły?
• Sprawdź, które informacje możesz zdobyć w internecie – nie będziesz musiał pytać o to, co sam możesz znaleźć.

Niezbędne akcesoria, które musisz ze sobą zabrać:

• notes i długopis,
• aparat fotograficzny – może się okazać przydatny do sfotografowania stoisk,
• plecak na otrzymane materiały.

Przeprowadź dokładną, krytyczną obserwację wybranych stoisk.

Zadaj podchwytliwe pytania nauczycielom. Nie daj się zwieść pozorom. Wiarygodnym źródłem mogą okazać się uczniowie. Możesz zapytać ich o:
• nauczycieli i ich wymagania,
• atmosferę w szkole,
• zajęcia pozalekcyjne,
• języki obce,
• bufet/stołówkę szkolną/sklepik
• wymiany uczniowskie,
• wyposażenie szkoły,
• ciekawe wydarzenia w szkole,
• w co można się zaangażować.

Zachowaj czujność !

• Zbieraj tylko te materiały, które są istotne dla Twojej misji.
• Nie daj się zwieść gadżetom! Baloniki, krówki i smycze nie są wyznacznikiem prawdziwej atrakcyjności szkół.
• Notuj nie tylko informacje dotyczące szkół, ale również swoje spostrzeżenia po odwiedzeniu stoiska.

Opracuj raport.

• Wszystko czego się dowiedziałeś, poddaj dokładnej analizie.
• Zajrzyj na strony internetowe szkół, które Cię interesują lub odwiedź je osobiście.
• Zastanów się czy znalazłeś to, czego szukałeś – czy wybrana przez Ciebie szkoła odpowiada Twoim wymaganiom ?


                                                      POWODZENIA !    -  

Kierunki kształcenia

Technikum nr 1, ul. Szczecińska 60, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

- technik elektronik  

- technik teleinformatyk 

- technik elektryk 

- technik informatyk 

- technik hotelarstwa 

- technik obsługi turystycznej 

- technik żywienia  i usług gastronomicznych 


Technikum nr 2, ul. Królowej Jadwigi 3, w  Zespole Szkół Budowlanych

- technik budownictwa   

- technik inżynierii środowiska i melioracji  

- technik  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 


Technikum nr 3, ul. Szymanowskiego 5, w Zespole Szkół  Technicznych

- technik technologii drewna 

- technik przemysłu mody 

- technik informatyk 

- technik organizacji reklamy  

- fototechnik  


Technikum nr 4, ul. Niedziałkowskiego 2, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

- technik mechanik o profilu policyjnym i morskim ˜

- technik mechatronik o profilu strażackim i lotniczym  ˜

- technik pojazdów samochodowych 

- technik logistyk 

- technik spedytor 

- technik usług fryzjerskich 

- technik energetyk 

- technik technolog/ stylista wyrobów skórzanych 


Technikum nr 5, ul. Partyzantów 24,  w  Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

- technik ekonomista 

- technik handlowiec 

- technik cyfrowych procesów graficznych  

- technik księgarstwa 


Technikum nr 6, ul. Szczecińska 36,  w  Zespole Szkół Agrotechnicznych

- technik architektury krajobrazu  

- technik ochrony środowiska 

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

- technik żywienia i usług gastronomicznych  

- technik technologii żywności 

- technik informatyk 

- technik geodeta 

- technik analityk 


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, ul. Szczecińska 60, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

- kucharz  

- cukiernik (oddział integracyjny)  

- klasa wielozawodowa: 

 • fryzjer
 • elektryk
 • elektromechanik 
 • wędliniarz 
 • monter elektronik 
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych 
 • krawiec 
 • piekarz 
 • cukiernik 
 • tapicer 
 • fotograf   
 • ślusarz 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, ul. Królowej Jadwigi 3, w Zespole Szkół Budowlanych

- murarz - tynkarz 

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

- monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych 


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, ul. Szymanowskiego 5, w Zespole Szkół Technicznych

- stolarz (klasa integracyjna)    

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej ( klasa integracyjna) 

- fotograf 

- tapicer 


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, ul. Niedziałkowskiego 2, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

- mechanik monter maszyn i urządzeń  

- mechanik pojazdów samochodowych 

- elektromechanik pojazdów samochodowych  

- lakiernik   

- klasa wielozawodowa w zawodach:

 • obuwnik 
 • operator obrabiarek skrawających 
 • monter mechatronik 
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
 • blacharz samochodowy 
 • ślusarz 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5, ul. Partyzantów 24, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 

- sprzedawca  


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6, ul. Szczecińska 36, w Zespole Szkół Agrotechnicznych

- ogrodnik  

- kucharz   


I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 15,

- klasa geograficzno-matematyczna 

- klasa społeczno- prawna 

- klasa medyczno-farmaceutyczna 

- klasa politechniczna 


II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku, ul. Mickiewicza 32,

- Klasa A realizująca przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka    

- Klasa B realizująca przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka    

- Klasa C realizująca przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, geografia   

- Klasa D realizująca przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski    


III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. M. Zaborowskiej 2,

-  klasa graficzna 


IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku, ul. Grottgera 13,

-  klasa ekologiczna: matematyka, fizyka, język angielski  

- klasa humanistyczno – prawna:  język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

- klasa turystyczna: geografia, WOS, język angielski  

- klasa medyczno – farmaceutyczna: biologia, chemia, fizyka 


V Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Słupsku, ul. Deotymy 15a,

- klasa politechniczna 

- klasa humanistyczna

- klasa europejska 

- klasa medyczno- przyrodnicza 


Liceum Plastyczne, ul. Szymanowskiego 5

- plastyk 


Technikum w Ustce, ul. Bursztynowa 12,

- technik hotelarstwa  

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej    

- technik mechanik 

- technik żywienia i usług gastronomicznych 


Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ustce, ul. Bursztynowa 12,

- klasa wielozawodowa w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych 
 • kucharz 
 • fryzjer 
 • stolarz 
 • sprzedawca 
 • monter instalacji sanitarnych 
 • ślusarz 

LO w Ustce, ul. Bursztynowa 12,

- matematyka, geografia, j. angielski 

- historia, wos, j. polski 

- biologia, chemia, j. angielski

- matematyka, fizyka, j. angielski,  


Technikum w Warcinie - szkoła prowadzona przez Ministerstwo Środowiska

- technik leśnik 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
  ul. Słupska 42
  76-200 Słupsk
 • +48 59 8471856

Galeria zdjęć