Nawigacja


 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W SIEMIANICACH
EDUKACJA NA MIARĘ CZASU
KRS 0000334242

Inicjatorem założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach „Edukacja na miarę czasu” była pani dyrektor Danuta Konkol. W czerwcu 2009 roku grupa rodziców i nauczycieli podjęła decyzję o założeniu stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane 7 września 2009 roku jako organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku od dochodów osobistych.
 
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która pragnie realizować następujące cele:
 • rozwijać bazę materialną Zespołu Szkół w Siemianicach,
 • finansować zajęcia pozalekcyjne rozwijające  indywidualne zainteresowania uczniów,
 • rozwijać  aspiracje naukowe, artystyczne i sportowe uczniów,
 • organizować wypoczynek uczniów, a w szczególności stworzyć bazę rekreacyjno – wypoczynkową,
 • utrzymywać ścisłe kontakty między Zespołem Szkół w Siemianicach a jej absolwentami, a w szczególności organizować zjazdy,
 • fundować nagrody i stypendia dla najzdolniejszych uczniów  Zespołu Szkół w Siemianicach oraz jej absolwentów,
 • dofinansowywać posiłki uczniów w Zespole Szkół w Siemianicach,
 • nieść pomoc rzeczową dla uczniów,
 • dofinansowywać programy profilaktyczne dotyczące pobytu uczniów w szkole, a w szczególności mających na celu walkę z narkomanią i alkoholizmem,
 • promować i rozwijać prace naukowe (badawcze) nad historią szkoły i regionem, a także prac uczniów,
 • doskonalić nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Siemianicach,
 • promować aktywność obywatelską.

Ty również możesz wspierać lokalną działalność społeczną i jednocześnie przyczynić się do wszechstronego rozwoju dzieci. Twoja życzliwość wspomoże naszą szkołę i pozwoli na systematyczne poszerzanie oferty edukacyjnej, a co się z tym wiąże - na rozwijanie aspiracji naukowych, artystycznych i sportowych naszych uczniów. Będziemy mogli podejmować coraz to nowe wyzwania, działać jeszcze bardziej zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli wzbogacić bazę materialną placówki oraz wspomóc najbardziej potrzebujących uczniów.
 

PODARUJ 1% PODATKU

STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W SIEMIANICACH

"EDUKACJA NA MIARĘ CZASU"

KRS 0000334242

Jeżeli jesteście opodatkowani w Polsce i na początku roku składacie deklarację PIT za rok ubiegły, macie możliwość przekazania 1% podatku na działające w naszej szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach "Edukacja na miarę czasu" (numer KRS 0000334242).


1% z pobranego od Ciebie podatku na konto wybranej organizacji Urząd Skarbowy przekaże w terminie 3 miesięcy.
Podstawa prawna: Art. 45, ust. 5c, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176 z późn.zm.) 


Wpłata na Organizację Pożytku Publicznego nie jest darowizną, bo przekazuje się pieniądze, które i tak stanowią podatek. Tak więc teraz to Ty decydujesz po prostu czy wolisz je przekazać Skarbowi Państwa, czy może lepiej wprost wybranej organizacji pozarządowyej, która z pewnością potrafi  je dobrze wykorzystać. 


Masz szczerą ochotę pomóć? Nie musisz już też wysyłać pieniędzy w świat, często do dużych organizacji, gdzie nasze małe lokalne sprawy giną w masie innych podań. Już dziś możesz mieć bezpośredni wpływ na to co dzieje się w Twojej okolicy. Już dziś możesz wspomóc tych najważniejszych i najbliższych naszemu sercu - nasze dzieci. Oprócz 1% podatku możesz również przeznaczyć darowiznę na rzecz naszego Stowarzyszenia dokonując wpłaty na konto
 

24 9315 0004 0050 5547 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Ustce - Filia w Słupsku, Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk
 
 
Powiedz o naszej działalności rodzinie, przyjaciołom i znajomym.
Wspólnie wspierajcie szkoły ze swojego sąsiedztwa
i rozwijajcie z nami nowoczesną edukację.

 
Nawet niewielka kwota jest ważna.
Z wielu kilkuzłotowych wpłat
może uzbierać się naprawdę znacząca suma.

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
  ul. Słupska 42
  76-200 Słupsk
 • +48 59 8471856

Galeria zdjęć