Zespół Szkół

    • Status prawny

    • Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach 
     NIP 839-28-15-823, REGON 771557671

      


     W skład Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach wchodzą następujące jednostki:

     GIMNAZJUM 
     Siemianice, ul. Słupska 42, 76-200 Słupsk
     NIP 839-28-15-823, REGON 771268731

     SZKOŁA PODSTAWOWA 
     Siemianice, ul. Słupska 42, 76-200 Słupsk
     NIP 839-28-15-823, REGON 001277620

     PUNKT PRZEDSZKOLNY
     Siemianice, ul. Słupska 42, 76-200 Słupsk

      


     Typ pracodawcy: szkoła publiczna
     Forma prawna działalności: gminna samorządowa jednostka organizacyjna 
     Własność: własność samorządowa
     Rodzaj przeważającej działalności: szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo gimnazjalne

     Podstawę prawną działalności Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach stanowi akt o jego założeniu w postaci uchwały Rady Gminy i jego statut.

     1. Uchwała Nr XXIX/274/2002 Rady Gminy Słupsk z dnia 07 czerwca 2002r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Siemianicach i Gimnazjum w Siemianicach w Zespół Szkół w Siemianicach.

     2. Statut Zespołu Szkół w Siemianicach uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 05.02.2014 r.

      


     STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ im. CZESŁAWA MIŁOSZA w SIEMIANICACH

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    • zssiemianice@gminaslupsk.pl; zes_siem@wp.pl
    • +48 59 8471856
    • ul. Słupska 42 76-200 Słupsk
    • NIP 839-28-15-823
   • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej