Nawigacja

Zespół Szkół

Status prawny

Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach 
NIP 839-28-15-823, REGON 771557671

 


W skład Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach wchodzą następujące jednostki:

GIMNAZJUM 
Siemianice, ul. Słupska 42, 76-200 Słupsk
NIP 839-28-15-823, REGON 771268731

SZKOŁA PODSTAWOWA 
Siemianice, ul. Słupska 42, 76-200 Słupsk
NIP 839-28-15-823, REGON 001277620

PUNKT PRZEDSZKOLNY
Siemianice, ul. Słupska 42, 76-200 Słupsk

 


Typ pracodawcy: szkoła publiczna
Forma prawna działalności: gminna samorządowa jednostka organizacyjna 
Własność: własność samorządowa
Rodzaj przeważającej działalności: szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo gimnazjalne

Podstawę prawną działalności Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach stanowi akt o jego założeniu w postaci uchwały Rady Gminy i jego statut.

1. Uchwała Nr XXIX/274/2002 Rady Gminy Słupsk z dnia 07 czerwca 2002r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Siemianicach i Gimnazjum w Siemianicach w Zespół Szkół w Siemianicach.

2. Statut Zespołu Szkół w Siemianicach uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 05.02.2014 r.

 


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ im. CZESŁAWA MIŁOSZA w SIEMIANICACH

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach
    ul. Słupska 42
    76-200 Słupsk
  • +48 59 8471856

Galeria zdjęć